FIIBL får 1,2 mio. til at udvikle inkluderende idrætsundervisning

8. februar 2019

FIIBL har modtaget 1,2 mio. kroner fra Undervisningsministeriet til at udvikle løsninger til, hvordan idrætsundervisning i skolen kan imødekomme børn med fysiske og psykiske handicaps.

Mange idrætslærere finder det svært at skabe idrætsundervisning, hvor elever med særlige behov imødekommes og inkluderes. Ofte fordi det er udfordrende at tilpasse og differentiere aktiviteter, så alle kan være med. Som en konsekvens heraf kan elever med fysiske og psykiske handicaps gå glip af vigtigt fællesskab. Idrætslærere peger blandt andet på, at de mangler både teoretiske og praktiske kompetencer for at kunne sikre alle elevers deltagelse i idrætsundervisningen.

Det er netop den udfordring, som FIIBL, sammen med en række partnere, tager fat på det næste halve år.

Projektet skal sikre inklusion af alle elever
– Vi vil sætte fokus på, hvordan idrætslærere kan tilrettelægge og organisere inkluderende idrætsundervisning, der imødekommer elever med forskellige former for handicap. Midlerne fra Undervisningsministeriet skal blandt andet bruges til at udvikle en række konkrete didaktiske og specialpædagogiske løsninger og værktøjer, der understøtter og kvalificerer den allerede eksisterende praksis, fortæller Søren Smedegaard, projektleder og centerkoordinator i FIIBL.

Projektet, der har fået navnet ”Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen” løber frem til august 2019. Alle materialer og værktøjer, der udgår fra projektet, vil være klar til alle idrætslærere næste skoleår.

Materialer og vejledninger udvikles i et samarbejde mellem Handicapidrættens Videnscenter, Parasport Danmark, UC Nordjylland, KOSMOS/UCSYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Institut for Idræt og Biomekanik på SDU samt en række idrætslærere og skoler.

Foto: Colourbox

Søren Smedegaard
Centerkoordinator og Lektor

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

sosm@ucl.dk
+45 2866 8884

Scroll to Top