Skræddersy dit eget
e-læringsforløb

På denne side finder du otte e-læringsmoduler, der giver dig viden om inklusion og deltagelse i idræt og bevægelse i skolen samt konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer, der understøtter og kvalificerer dit arbejde med inklusion. 

Alle moduler er frit tilgængelige og helt gratis. 

E-læringsforløbet henvender sig til nuværende og kommende lærere og pædagoger. Under hvert modul finder du en kort beskrivelse af indholdet. 

De otte moduler er udviklet med en fleksibel struktur, der gør det muligt for dig at gennemføre modulerne i lige præcis den rækkefølge, der passer til dit behov.  

I videoen får du en kort introduktion til e-læringsforløbet. 

Sådan bruger du modulerne

I denne video får du en kort introduktion til, hvordan du kommer godt i gang med modulerne i e-læringsforløbet. 

MODUL 1:
Inklusion i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber

Når du er færdig med dette modul, vil du have viden om inklusion samt indsigt i en række generelle problemstillinger vedr. inklusion i idræt og bevægelse i skolen. Derudover får du inspiration til, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde inkluderende. 

Tidsramme: 
Modulet tager 30 minutter. 

MODUL 2:
Idræt og bevægelse starter ved eleven

Når du er færdig med dette modul, vil du have kendskab til deltagelsesforudsætninger for elever med særlige behov, indblik i kendetegn og opmærksomhedspunkter ved denne målgruppe samt værktøjer til at understøtte deltagelse for elever i idræt og bevægelse. 

Tidsramme: 
Modulet tager 20 minutter. 

MODUL 3:
Grundlæggende didaktiske og pædagogiske overvejelser

Når du er færdig med dette modul, vil du have indblik i en række grundlæggende didaktiske og pædagogiske overvejelser vedr. inklusion. Du får også indblik i og værktøjer til, hvordan du kan forberede og organisere inkluderende idræt og bevægelse. 

Tidsramme: 
Modulet tager 20-30 minutter. 

MODUL 4:
Aktivitetstilpasninger med Aktivitetshjulet +

I dette modul bliver du introduceret til Aktivitetshjulet +, som planlægningsværktøj. Når du har gennemført modulet har du fået en uddybende beskrivelse af en række aktivitetstilpasninger samt kendskab til, hvordan du kan bruge Aktivitetshjulet + i din praksis. 

Tidsramme: 
Modulet tager 30 minutter. 

MODUL 5:
Tilpasset bevægelse i undervisningen

I dette modul får du indblik i, hvorfor bevægelse i undervisningen er vigtig for elever med særlige behov. Du får også praksisnære eksempler og værktøjer, du kan anvende til tilpasning af bevægelsesaktiviteter.

Tidsramme: 
Modulet tager 30 minutter. 

MODUL 6:
Inkluderende bevægelsesaktiviteter i den fagfaglige undervisning

Når du er færdig med dette modul, har du fået viden om og inspiration til, hvordan du kan arbejde med og anvende en inkluderende bevægelsesdidaktik i den fagfaglige undervisning. 

Tidsramme: 
Modulet tager 30 minutter. 

MODUL 7:
Inkluderende idrætsundervisning

Når du er færdig med dette modul, har du fået metoder til at forberede og gennemføre en inkluderende idrætsundervisning. Du får også inspiration til kreative og eksperimenterende tilgange til idrætsfagets indholdsområder. 

Tidsramme: 
Modulet tager 30 minutter. 

MODUL 8:
Prøven i idræt

I dette modul får du indblik i prøven i idræt, og en præsentation af, hvordan du kan arbejde med at fremme og understøtte inklusion i dit arbejde relateret til idrætsprøven.

Tidsramme: 
Modulet tager 45 minutter. 

Scroll to Top