Idrætsefterskoler: Dannelse med Krop og sjæl

2020 – 2024

De danske efterskolers popularitet har de seneste år været stødt stigende. Ved skoleårets start i august 2022 startede 32.368 elever på en efterskole, hvilket svarer til mere end hver fjerde afgangselev.

En stor del af landets efterskoler har et særligt fokus på idræt, og mange tidligere elever husker tiden på en efterskole som noget helt unikt. På trods af efterskolernes fremtrædende plads i samfundet og særligt i ungdomslivet, er den forskningsbaserede viden om idrætsefterskoler meget begrænset. 

For at få et indblik i det unikke ved idrætsefterskoler, undersøger Ph.d.-projektet, Idrætsefterskoler – dannelse med krop og sjæl, hvilken rolle denne særlige skoleform har for unges udviklings- og dannelsesprocesser – og det gøres med udgangspunkt i idrætten og fællesskabet.

Ph.d.-projektet består af tre dataindsamlinger:

  1. Feltarbejde på én idrætsefterskole
  2. Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022 (læs mere her)
  3. Interviews med efterskoleelever på én skole

Kontakt

Lise Elkrog-Hansen / lmhansen@health.sdu.dk 

Projektet er støttet af Kulturministeriet, FIIBL samt det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 

Udgivelser

» Videnskabelig artikel: Et individ gror i fællesskabets have

» Videnskabelig artikel: Stilladsering og dannelse: En analyse af introugen på en idrætsefterskole (kommer snart)

Scroll to Top