Børnehavebørn Bruger Bolden

2023 – 2025

Kan lege og aktiviteter med bold gøre 3-6 årige mere aktive? Det skal FIIBL undersøge i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og en række børnehaver og idrætsforeninger de næste tre år.

Projektet hedder Børnehavebørn bruger bolden og er støttet med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 4.8 mil. kr.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan lege og aktiviteter med bold kan fremme bevægelse for alle børn i børnehaven, samt styrke deres bevægelsesglæde og bevægelsesmæssige kompetencer

Nye løsninger til lege og aktiviteter med bold
I et stærkt samarbejde på tværs af sektorer vil Børnehavebørn Bruger Bolden udvikle evidensbaserede løsninger til, hvordan lege og aktiviteter med bold kan fremme 3-6-årige børns bevægelse. Der skal udvikles konkrete aktiviteter og forløb, der sættes i gang i børnehaven, i foreningen og i hjemmet.

Særligt er der fokus på, hvordan inkluderende bevægelseslege og aktiviteter med bolde i børnehaven både kan styrke børns bevægelsesglæde og deres motoriske udvikling og færdigheder med henblik på at give alle børn de bedste muligheder for et aktivt børneliv.

Klar, parat, start
I januar 2024 blev afprøvningen af Børnehavebørn Bruger Bolden  sat i gang i fire børnehaver og omkringliggende idrætsforeninger. I otte måneder skal børnehaver, foreninger og implementeringsmedarbejdere samarbejde om at implementere indsatsen i den lokale kontekst.

Undersøgelse af implementeringen og børnenes motorik
Vi vil undersøge, hvordan indsatsen fungerer i børnehaver og foreninger, hvilke tilpasninger der foretages undervejs, samt det pædagogiske personales motivation for at arbejde med indsatsen. Denne indsigt skal opnås gennem spørgeskemaer, observationer og interviews med hhv. pædagogisk personale og frivillige fra foreningerne.

Børnenes motorik og bevægelsesglæde undersøges, for at blive klogere på om disse påvirkes af indsatsen. Derudover ønskes der også viden om, hvilket test-setup der fungerer i en børnehavekontekst. Der gøres brug af testen Movement ABC-2, samt spørgeskemaer til hhv. forældre og pædagogisk personale.

Kontakt

Fra SDU
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk
Trine Top Klein-Wengel / twengel@health.sdu.dk
Jonas Vestergaard Nielsen / jvestergaard@health.sdu.dk
Louise Stjerne Madsen / lsknudsen@health.sdu.dk
Marlene R. L. Pedersen / mrlpedersen@health.sdu.dk
Malte Nejst Larsen / mnlarsen@health.sdu.dk

Fra UCL
Vibeke Grandt / vigr12@ucl.dk

Fra UC SYD
Katrine Bertelsen / kber@udsyd.dk

Fra UCN
Maj Kærgaard Kristensen / mkk@ucn.dk

Fra DIF
Liselotte Byrnak / lby@dif.dk

Scroll to Top