Bevægende Idræt – for børn med særlige behov i skole og fritid

2023 – 2025

Projektet “Bevægende Idræt” fokuserer på at give børn med særlige behov gode oplevelser med idræt.

Eksisterende forskning viser, at børn med særlige behov er mindre fysisk aktive i både skolen, fritiden og i foreningerne, hvilket påvirker deres mentale sundhed negativt og medfører et mindre socialt netværk. Mangel på fysisk aktivitet kan derfor styrke den udsatte position.

I efteråret 2021 blev co-teaching afprøvet med succes i idrætsundervisningen i et pilotprojekt ved UCN på én skole. Erfaringerne herfra inddrages i projektet. 

Projektet udmøntes på seks folkeskoler rundt omkring i Danmark, i et samarbejde mellem professionshøjskolerne UC SYD, UCN samt Absalon. FIIBL centerkoordinator Julie Dalgaard Guldager fra UC SYD er ansvarlig for udførslen på de to skoler, der ligger i UC SYD’s geografiske område.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. og er et samarbejde mellem:

  • Professionshøjskolen University College Nordjylland
  • Professionshøjskolen University College Syddanmark
  • Professionshøjskolen Absalon
  • NUBU – Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
  • Specialsport.dk

Kontakt

Julie Dalgaard Guldager / jdgu@ucsyd.dk
Anette Bentholm / anb@ucn.dk

» Læs mere om projektet

Scroll to Top