Velkommen til Bevægelseslaboratoriet!

Forskning peger på, at skoler finder det vanskeligt at implementere lovkravet om motion og bevægelse i undervisningstiden, og at der samtidig foreligger en usikkerhed om, hvordan det kan efterprøves, om skolerne når i mål.

I samarbejde med Citizen Science på Syddansk Universitet har FIIBL udviklet undervisningsforløbet Bevægelseslaboratoriet, der har til formål at undersøge, om skridttællere kan bruges som en fælles målestok for bevægelse, og om et sådant forløb kan give elever og lærere større indsigt i, hvor meget bevægelse de opnår i skoletiden.

Undervisningsforløbet er afprøvet i 17 odenseanske skoleklasser på mellemtrinet i løbet af efteråret 2020 og fungerede som et særskilt undervisningsmateriale, som lærerne kunne anvende i matematik, samfundsfag, naturfag og idræt.

Undervisningsforløbet
Undervisningsforløbet er udviklet med udgangspunkt i høj elevinvolvering gennem en undersøgende tilgang til bevægelse i skoletiden, hvor eleverne gennem eksperimenter og analyser med udgangspunkt i egne bevægelsesdata kan tilegne sig faglige såvel som dannelsesmæssige kompetencer.

Formålet med forløbet er at styrke elevernes:

  • viden om bevægelse i skolen
  • kompetencer i måling af bevægelse med skridttællere
  • kompetencer i simpel statistik og talbehandling
  • viden om videnskabelige undersøgelsesmetoder

Lav din egen laboratoriejournal
Laboratoriejournalen, som du kan downloade her på siden, indeholder registreringsskemaer til tre dages bevægelse i skoletiden samt arbejdsspørgsmål til beregning og analyse af disse resultater. Eleverne står selv for at aflæse, registrere og behandle deres data i hver sin laboratoriejournal.

Laboratoriejournalen indeholder ligeledes tre eksperimenter, hvor eleverne på egen hånd kan undersøge skridttællerens muligheder og begrænsninger i relation til at måle bevægelse. Slutteligt er der i journalen lagt op til en finaledag, hvor eleverne sammen dyster om at få guld-, sølv- eller bronzemedalje for deres daglige opnåede bevægelsesresultat.

I vores afprøvning anvendte vi aktivitetsmåleren Garmin Vivofit 4 til måling af elevernes antal skridt, men andre skridttællere kan ligeledes anvendes.

Du kan downloade hele laboratoriejournalen (inkl. en tilhørende lærervejledning) her på siden og læse mere om undervisningsforløbet i en artikel i MOV:E.

Kontakt

Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk 

Scroll to Top