Fokusområde: Bevægelse i skolen

KreaKtive Unge

Forskningssamarbejde med Dansk Skoleidræt, støttet af Novo Nordisk Fonden

 

FIT FIRST FOR ALL

I projektet undersøger FIIBL implementeringen af FITFIRST FOR ALL på de deltagende skoler.

Activate

Activate et EU-projekt, hvor partnere fra seks europæiske lande samarbejder om at udvikle gratis online-materialer til lærere og elever med fokus bevægelse i den boglige undervisning. 

Bevægelseslaboratoriet

Bevægelseslaboratoriet har til formål at undersøge, om skridttællere kan bruges som en fælles målestok for bevægelse.


iMOOW! for de yngste – leg og motorik der bevæger eleverne i børnehaveklassen

Udvikling af en pædagogisk praksis i børnehaveklassen, hvor bevægelse og leg fremmer elevernes motoriske udvikling og aktive deltagelse i skolens fællesskab og læringsprocesser. ​


Meningsfuld bevægelse i skolen: iMOOW!

iMOOW! projektet handler om at udvikle bevægelse og skabe mere læring for eleverne i de faglige fag, øge elevernes trivsel og skabe variation i skoledagen.

Projektet er afsluttet, men du kan lade dig inspirere af alle projektets materialer og udgivelser.

SundSkole2020

FIIBL gennemførte i efteråret 2020 ekstern følgeforskning på Aabenraas Kommunes femårige indsats SundSkole 2020.
 

Scroll to Top