Bevægelse i skolen

Her kan du dykke ned i vores projekter om bevægelse i skolen
Du kan også finde inspirerende undervisningsmaterialer. 

Projekt

Motorik i indskolingen

Forskningssamarbejde mellem FIIBL og Dansk Skoleidræt med fokus på at anvende motorik som et didaktisk og pædagogisk redskab.

Projekt

Flere sårbare børn og unge med i fritidsfællesskaberne

Projektet skal udvikle, implementere og evaluere en indsats, der har til formål at styrke samspillet mellem fritidsvejledning, skoler og fritidsliv. 

Projekt

FIT FIRST FOR ALL

I projektet undersøger FIIBL implementeringen af FIT FIRST FOR ALL på de deltagende skoler.

Projekt

KreaKtive Unge

Forskningssamarbejde med Dansk Skoleidræt med fokus på at øge fysisk aktivitet i skolen gennem elevinddragelse. 

Projekt

SundSkole2020

FIIBL gennemførte i efteråret 2020 ekstern følgeforskning på Aabenraas Kommunes femårige indsats SundSkole 2020. Læs en rapport om hvordan det er gået. 

Projekt

iMOOW! for de yngste – leg og motorik der bevæger eleverne i børnehaveklassen

Udvikling af en pædagogisk praksis i børnehaveklassen, hvor bevægelse og leg fremmer elevernes motoriske udvikling og aktive deltagelse i skolens fællesskab og læringsprocesser. ​

Undervisningsmateriale

Velkommen til Bevægelseslaboratoriet

Arbejder du med bevægelse i skolen? Her kan du finde inspiration til undervisningsforløb, som bl.a. kan anvendes i matematik, samfundsfag, naturfag og idræt.

Undervisningsmateriale

iMOOW!

Med viden og materialer fra iMOOW! kan du gøre bevægelse i skolen mere meningsfuld – og samtidig bidrage til dine elevers trivsel og læring. 

Undervisningsmateriale

Activate

Her finder du brugervenligt og køreklart materiale, der kan understøtte arbejdet med fysisk aktiv læring. 

ACTIVATE er et EU-projekt, hvor partnere fra seks europæiske lande samarbejder om at udvikle gratis online materialer til lærere og elever med fokus på at integrere bevægelse i den boglige undervisning.

Scroll to Top