Alle har ret til at leve et aktivt liv

Ph.d.-projekt

2019 – 2022

For børn og unge med et handicap er deltagelse i fysisk aktivitet, leg og andre bevægelsesformer en menneskeret lige så vel som det udgør en fundamental del af deres sundhed, trivsel og fysiske formåen. Flere undersøgelser peger på, at deltagelse i forskellige former for fysisk aktivitet kan bidrage til trivsel, sundhed samt oplevelsen af selvværd hos børn og unge med et handicap.

At muliggøre deltagelse er imidlertid ofte en svær opgave, der går på tværs af fagfelter, forvaltningsområder og sektorer. Løsninger må være lokalt forankrede og tage højde for både individet og dets omgivelser. Måske netop derfor findes der endnu ikke solid og konkret viden om, hvordan man kan udvikle bæredygtige indsatser, der gør en varig forskel.

Ph.d-projektet er en del af SALFA:KIDS, hvor det undersøges, hvordan danske kommuner bedst kan arbejde for, at flere børn med et handicap kan leve et mere aktivt liv. En arbejdsgruppe bestående af forskere, kommunalt ansatte samt forældre er den primære drivkraft i projektet.

Forskningsprojektet foregår i tre danske kommuner, hvor vi i tæt samarbejde designer og tester nye værktøjer, arbejdsgange og samarbejdsformer. Projektets udgangspunkt er det såkaldte aktionsforskning, hvor involvering og eksperimentet står som centrale værdier. Ligeledes betyder det, at projektets sigte ikke er at finde ’den universelle og gyldne løsning’. I stedet søger vi at blive klogere på, hvordan man i den enkelte kommune kan udvikle sin egen ’lokale’ gyldne løsning.

Kontakt

Christian Røj Voldby / cvoldby@health.sdu.dk 

Ph.d.-projektet gennemføres som en del af SALFA:KIDS, der er støttet af Bevica Fonden. 

Scroll to Top