Active Healthy Kids - Danmark 2022

Active Healthy Kids – Danmark 2022 indeholder en opdateret præsentation af i alt ti indikatorer om børn og unges fysiske aktivitet.

Den er udarbejdet af en netværksgruppe med repræsentanter fra i alt ti organisationer med ekspertise i fysisk aktivitet for børn og unge. Netværksgruppens medlemmer repræsenterer forsknings-, analyse- og uddannelsesinstitutioner samt landsdækkende idrætsorganisationer. Sundhedsstyrelsen og DGI har taget del som observatører.

Den nye vurdering viser overordnet, at der er gode muligheder for bevægelse – men også at en stor del af danske børn og unge ikke er fysisk aktive i et tilstrækkeligt omfang.

På baggrund af vurderingerne, har det danske Active Healthy Kids netværk givet deres anbefalinger til, hvor der kan sættes ind, så flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdag.

Læs den danske vurdering og netværkgruppens anbefalinger i rapporten “Active Healthy Kids – Danmark 2022. 

Scroll to Top