Active Healthy Kids - Danmark 2019

På denne side finder du udgivelser fra Active Healthy Kids Danmark 2019 samt materiale og video fra en konference afholdt i februar 2019.  

Konferencemateriale og videoer om børn, unge og fysisk aktivitet

Tirsdag d. 26. februar 2019 afholdtes en national Active Healthy Kids konference om børn, unge og fysisk aktivitet.

» Læs mere om konferencen

Oplæg

  Børn og Unge i Bevægelse: Internationale og nationale tendenser
v/ Thomas Skovgaard, Lektor, Syddansk Universitet

  Omgivelsernes betydning for børn og unges muligheder for fysiske udfoldelser og aktiv transport
v/ Jens Troelsen, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

  Børn og unges lige adgang til foreningsidræt
v/ Charlotte Bach Thomassen, Landsformand i DGI

  Skolen som arena for børn og unges fysiske aktivitet
v/ Bjørn Friis Neerfeldt, Generalsekretær ved Dansk Skoleidræt

  De nære relationers betydning for børn og unges fysiske aktivitet
v/ Maja Pilgaard, Analyse- og forskningsleder, Idan

Scroll to Top