Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Et samarbejde mellem UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Universitet.

MOV:E 15

I MOV:E 15 ser vi nærmere på, hvilken betydning idræt og bevægelse har for børn og unges trivsel, dannelse og fællesskab. Magasinet indeholder også to artikler, der går helt tæt på idrætsfaget. 

MOV:E talks

MOV:E talks er FIIBL’s podcastserie, hvor vi formidler viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse.

I hver episode tager vi et konkret emne under (k)ærlig behandling. Vores ambition er at gøre podcasten til et mødested for udveksling af erfaringer og synspunkter, der kan inspirere til forskning og udvikling på området.

FIIBL udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

Vi samarbejder tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles projekter.

Scroll to Top