Uddannelsesudvikling

I FIIBL arbejder vi med uddannelsesudvikling indenfor lærer-, pædagog- og fysioterapeutområdet på Professionshøjskolen UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt bachelor- og kandidatuddannelserne i Idræt og Sundhed ved SDU.

På denne side kan du læse mere om vores nuværende aktiviteter. 

Bevægelseslaboratoriet

2021 -

I samarbejde med Citizen Science har forskere i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring udviklet undervisningsforløbet, Bevægelseslaboratoriet, der havde til formål at undersøge, om skridttællere kan bruges som en fælles målestok for bevægelse, og om et sådant forløb kan give elever og lærere større indsigt i, hvor meget bevægelse de opnår i skoletiden.

Undervisningsforløbet blev afprøvet i 17 odenseanske skoleklasser på mellemtrinet i løbet af efteråret 2020 og fungerede som et særskilt undervisningsmateriale, som lærerne kunne anvende i matematik, samfundsfag, naturfag og idræt.

Kontakt
Lars Breum Christiansen
lbchristiansen@health.sdu.dk

Bevægende læring

2019 -

Bevægende Læring på UCL har fokus på at skabe studie- og læringsmiljøer med højt fagligt udbytte og kvalitet gennem anvendelse af bevægelse i læreprocesser og ved at skabe et aktivt campusmiljø kendetegnet ved at prioritere bevægelse som en del af kulturen på campus.

Gennem en såkaldt bevægelses task-force blandt undervisere søger projektet på tværs af UCL’s uddannelser at udvikle en ny praksis, hvor bevægelse er en didaktisk kategori, der anvendes til at forøge og konsolidere læring af teoretiske emner. Medlemmerne af bevægelses task-forcen, som pt kommer fra lærer-, pædagog og fysioterapeutuddannelsen, er ligeledes deltagere i UCLs involvering i Active Living skolefestivallen.

Bevægelsesambassadører blandt de studerende på tværs af uddannelser understøtter gennem tiltag, arrangementer, input i undervisningen mm. en bevægelseskultur blandt medstuderende på campus, der har til formål at fremme et aktivt bevægelsesmiljø.

Kontakt
Søren Smedegaard
sosm@ucl.dk

Samarbejde om Bevægelsesvejleder

2019 -

Diplomuddannelsen som bevægelsesvejleder på UCL er for dig, der har et ønske om at styrke dine kompetencer inden for den fysiske aktivitets betydning for læring og motivation i skolen samt andre institutionelle sammenhænge.

Den Pædagogiske Diplomuddannelse som Bevægelsesvejleder har fokus på, hvorledes bevægelse tænkes sammen med skolens rammer, mål og undervisning.

FIIBL samarbejder med Videreuddannelse i Pædagogik og Læring omkring bevægelsesvejlederuddannelsen gennem oplæg, litteratur samt muligheder for at inddrage studerende og færdigeuddannede i forskning- og udviklingsprojekter.

Kontakt:
Søren Smedegaard
sosm@ucl.dk