Trivsel og Bevægelse i Skolen – på konference i Canada!

20. juni 2017

Trivsel og Bevægelse i Skolen var i starten af juni repræsenteret på konferencen, ISBNPA2017 (International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity) i Victoria, Canada. Her præsenterede forskergruppen resultater og delte erfaringer fra projektet med knap 1000 deltagere fra hele verden.

Anne-Didde Holt havde udarbejdet en poster, der have fokus på tilrettelæggelsen og oplevelsen af brain breaks i undervisningen, og desuden deltog forskergruppen på to symposier omhandlende dels effekten af projektet på elevernes trivsel samt betydningen af implementering på disse resultaterne. På førstnævnte symposium præsenterede Lars Breum resultater fra Trivsel og Bevægelse i Skolen, mens kolleger fra hhv. Sydafrika og Brasilien præsenterede lignende forskningsresultater. Symposiet blev afsluttet med en diskussion faciliteret af professor Stuart Biddle.

På det andet symposium, som centerleder Thomas Skovgaard introducerede, præsenterede Søren Smedegaard sammen med Hollandske og Australske kolleger, resultater under overskriften Does the intervention even exist in the first place? – Linking implementation quality with outcome in process evaluation. Symposiet omhandlede grundlæggende, hvordan man kan koble effekter af interventionsstudier på fysisk aktivitet med graden af implementering. Altså om skoler, der gør mere, også får et større udbytte. Symposiets efterfølgende diskussion blev kompetent styret af professor Paul Estabrooks.

Procesevalueringen af Trivsel og Bevægelse i Skolen har været omfattende og givet stor indsigt i, hvordan projektet er blevet omsat fra forsknings til praksis. Disse resultater har bidraget til en større forståelse af de muligheder og udfordringer, skolerne møder i arbejdet med mere trivsel gennem bevægelse i skolen.

Den samlede evaluering af projektet vil blive præsenteret på en afsluttende konference på SDU i Odense i november 2017 og i et særnummer af MOV:E.

» ISBNPA 2017 poster – Anne Didde Holt

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk