Trivsel og bevægelse blandt børn og unge

7. december 2016

FIIBL afholdte d. 22.11.2016 seminardag om trivsel og bevægelse blandt børn og unge. Der var fuldt hus, og 120 engagerede deltagere diskuterede ny viden om trivsel og bevægelses betydning for børne- og ungelivet. 

Adjunkt Lars Breum (Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet) var første oplægsholder. Lars præsenterede resultater fra interventionsprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen.

Projektet, der indbefatter omkring 3000 4.-6. klasseelever, undersøger om bevægelse i skolen kan fremme trivsel.

De første resultater viser, at de fleste lærere har formået at ændre praksis med implementering af aktiviteter, og at lærerne i overvejende grad har haft positive oplevelser med indsatserne. Desuden oplever størsteparten af lærerne, at indsatserne har styrket elevernes trivsel og faglighed. Lars lagde vægt på, at gode pædagogiske og sociale rammer er vigtige i bestræbelserne på at få alle elever med.

ABC for mental sundhed
Seniorforsker Vibeke Koushede (Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab) fortsatte i rækken af oplægsholdere med en præsentation af programmet ABC for mental sundhed – fra ord til handling.

Vibeke redegjorde for, hvad vi ved om børn og unges mentale sundhed. En konklusion er, at det stadig er begrænset, hvad vi ved om at fremme netop de mentale sider af sundhed. ABC for mental sundhed er en ny måde at se tingene på. Fokus skal rettes mod de faktorer, der skal til for at vi holder os mentalt sunde. ABC for mental sundhed handler derfor om at finde og udnytte de ressourcer, der er tilgængelige i omgivelserne, samt de ressourcer som det enkelte barn eller unge besidder.

Danske kommuners samarbejde om trivsel
Professor og Direktør Carsten Obel (Center for Sundhedssamarbejde ved Århus Universitet) fortalte i sit oplæg om erfaringer med udvikling af danske kommuners samarbejde vedrørende børnesundhed.

Carsten anførte, at Danmark – bl.a. grundet cpr-systemet – har et unikt potentiale for at udvikle befolkningsbaseret viden om, hvordan sundhed udvikler sig i et livsforløbsperspektiv. Carsten gjorde også opmærksom på det vigtige i fortsat udvikling af samarbejder og videndeling mellem kommunale myndigheder, fagprofessionelle og forskere. Oplægget tog udgangspunkt i erfaringer med udviklingen af www.skolesundhed.dk i en præsentation af forskellige Interaktive epidemiologiske initiativer fra den kommunale virkelighed.

Direktør Ida Enghave (Just Human) sluttede dagen af med et oplæg om at øge trivsel via netværksdannelser. Non-profit-organisationen Just Human vil gerne bidrage til, at flere danskere trives, og deres vision er, at mindst halvdelen af alle danskere trives. Ida gav eksempler på, hvordan Just Human fører den vision ud i livet.

For at sikre seminardeltagerne regelmæssig fysisk aktivitet var der stående applaus til alle oplægsholdere, og Lars Breum krydrede dagen med brain break-aktiviteter. Professor Jens Troelsen – forskningsleder for Active Living enheden på Institut for Idræt og Biomekanik (SDU) – var dagen igennem en aktiv ordstyrer.

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk