Tre forskellige institutioner - ét vellykket produkt

16. marts 2016

Klapstolene er slået ud, og de sidste plakater og foldere bliver hængt op og lagt på bordene. Inden længe vil deltagerne, til den sidste ud af fire workshops, fylde lokalet op. Det er den 23. februar, vi befinder os på Syddansk Universitet i Lab for Leg og Innovation, som i løbet af dagen vil forvandle sig til et forum for lærerige oplæg og livlig debat.

Følgende er en reportage fra dagen. 

Baggrunden
Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, FIIBL (UCL, SDU), VIA University College og Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC Syd) indledte i foråret 2015 et tværinstitutionelt samarbejde med afsæt i en undersøgelse af de første erfaringer med idræt som prøvefag i folkeskolen.

De samarbejdende parter har i forbindelse med publikationen afholdt fire workshops, som henvendte sig til idrætslærere i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, idrætskonsulenter, idrætsstuderende, idrætslærerstuderende og skoleledere. De fire workshops blev afholdt på henholdsvis Frederiksberg, i Kolding, Århus og afslutningsvis i Odense i løbet af januar og februar måned.

Nysgerrige idrætslærere
Centerleder for FIIBL, Thomas Skovgaard, indleder dagens workshop med at byde velkommen, hvorefter han spørger, hvor mange af de deltagende, der er idrætslærere. Et hav af hænder ryger i vejret, og der er ingen tvivl om, at det hovedsagligt er idrætslærere, der nysgerrigt er mødt op til workshoppen.

Dagens program byder på oplæg fra projektgruppen, som hver især har sit at videreformidle fra den publikation, de har produceret på tværs af de tre institutioner. Trods hver deres vinkling, er der samhørighed mellem de tre oplæg. Og netop samhørigheden, samarbejdet, udfordringerne og erfaringerne blev projektgruppen spurgt ind til, i et efterfølgende interview i forbindelse med denne reportage.

Behov for mere viden
– Jeg synes, der har været et rigtig godt fremmøde med godt 360 deltagere, hovedsagligt idrætslærere, på de fire workshops. Det synes jeg vidner om et behov for mere viden på det her område og en enorm interesse i idrætsfaget og prøven. Jeg synes, der har været en god stemning, gode spørgsmål og gode diskussioner både blandt deltagerne, men også med os, fortæller Louise Stjerne Knudsen, ph.d. studerende i FIIBL.

Man får hurtigt fornemmelsen af en bred enighed i projektgruppen, da Katrine Bertelsen Lektor (KOSMOS/UC Syd) supplerer:

– Det har måske også været vores held, at vi har kunnet stå på mål for det, vi har publiceret. Men vi har også haft vores ”backing group” med i form af læringskonsulenterne på idrætsområdet Malene og Stine, som på en eller anden måde har stået på mål for de ændringer og alt det arbejde, som de har lavet, på vegne af både nogen af vores resultater, men også på vegne af deres egne erfaringer. Vi har på den måde både kunne lægge os op af ministeriet, men også vise, hvor forskellige vi er. Vi er nogen, der undersøger, og ministeriet er nogen, som beslutter.

På mål for ændringer
Læringskonsulent fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Stine Mehlbye, repræsenterer den ministerielle instans, som Bertelsen fortæller om. Efter de forskellige oplæg fra projektgruppen, tog Mehlbye over, og hun stod i den grad på mål for de ændringer, der har været i forbindelse med idrætsprøven.

Og spørgsmål var der mange af. De deltagende fik udleveret små farverige post-its, hvorpå de kunne skrive deres kommentarer, som dernæst ville blive behandlet af de respektive oplægsholdere i små formationer.

Vigtigt med dialog
Louise Stjerne Knudsen fra FIIBL påpeger i den forbindelse, at arrangementet nødvendigvis ikke skal være en stor, forkromet konference med lange taler, men derimod en workshop med fokus på præcise oplæg og interaktion med de deltagende.

De forskellige workshops handler netop ikke kun om sammenspillet mellem de tre forskellige institutioner bag projektet, men i særdeleshed også om sammenspillet med de deltagende.

Katrine Bertelsen (KOSMOS/UC Syd) fortæller, hvordan hun ser det som en stor fordel, at projektgruppen har formidlet deres resultater ved fire workshops. Det har givet mulighed for at komme ud og møde feltet.

– Man tager jo en masse ting med sig på vej hjem, men det der har været udslagsgivende de fire steder, har været at de temaer, vi har været omkring, når vi debatterer, har drejet sig om det samme. Det siger også noget om, at man er optaget af de samme ting – ligegyldigt om man bor på Frederiksberg, i Århus, Kolding eller Odense, fortæller Bertelsen.

Godt samarbejde på tværs
Efter de sidste aktive diskussioner i de respektive formationer blev rundet af, blev der lavet en samlet konkluderende afrunding. Der blev takket af og lokalet blev gradvist tom. Tilbage stod projektgruppen og udvekslede skulderklap og latter internt. Dette gav undertegnede rig mulighed for at spørge ind til det tværinstitutionelle samarbejde mellem KOSMOS, FIIBL og VIA, og hvordan de hver især synes, det har fungeret.

Projektleder Anders Halling (VIA) påpeger, at forskelligheden netop har været styrken i samarbejdet.

– Vi har suppleret hinanden godt, haft forskellige vinkler og også haft respekt for hinanden. Det har måske mest været en arbejdsdeling, end at det har været samarbejde, og det skal forstås positivt. Vi har, så at sige, ladt hinanden være med de kompetencer, vi nu har fra de forskellige institutioner, og det synes jeg har været fint.

Katrine Bertelsen (KOSMOS/UC Syd) supplerer og fortæller, at det der har været styrken i samarbejdet, netop har været, at de har taget tre forskellige perspektiver og holdt sig lidt på egen banehalvdel for så at mødtes og snakke tingene igennem overordnet.

– Vores koordinator i KOSMOS, Jesper Von Seelen, påpegede at i stedet for, at vi havde lavet tre totalt identiske undersøgelser, men fra tre forskellige steder, så har vi faktisk gjort os umage via det her samarbejde, at vi ikke er endt i sådan en situation. Vi har respekteret hinanden og ikke trådt over nogle grænser, og det synes jeg bestemt også er en af kvaliteterne ved det her samarbejde, fortæller Kathrine.

Hvad så nu?
Spørgsmålet man bliver efterladt med er, hvad skal der ske herfra? Og det spørgsmål har projektgruppen også reflekteret over. Anders Halling (VIA) fortæller:

– Det her, det var første forsøg på at samarbejde mellem de her institutioner, og det synes jeg er lykkedes rigtig godt, med korte aftræk, hurtig indsats og et fint udbytte. Det giver da mod på, at vi bruger vores kræfter sammen om et eller andet fælles tema – dét har vi ikke drøftet endnu, men jeg synes det var en god start.

Katrine Bertelsen (KOSMOS/UC Syd) ligger vægt på skolelederperspektivet og efterspørger, at der måske burde laves en konference specielt tilrettelagt skoleledere rundt i landet, qua at der fra læringskonsulenternes side blev lagt særligt vægt på, at de er skolens respektive ledelse.

– Et eller andet skal der ske. Det må ikke ende her, og det gør det heller ikke, siger Louise Stjerne Knudsen 

Smilene breder sig på de fire projektansvarlige, og stemningen er god. Man efterlades med følelsen af et vellykket tværinstitutionelt samarbejde, som på mange måder baner vejen for fremtidige projekter, hvor forskellige metoder og vinkler kan gå op i en højere enhed.

 

 

Louise Stjerne Knudsen
Akademisk medarbejder

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lsknudsen@health.sdu.dk

2016:1

9. klasse prøve i idræt 2015

En undersøgelse med fremadrettede perspektiver

Katrine Bertelsen, Tine Hedegaard Bruun, Anders Halling, Mikael Hansen &  Louise Stjerne Knudsen