The Sport Physical Education And Coaching in Health (SPEACH) Project - Train-the-Trainers session i Odense

17. juni 2016

Den 17.-19. maj 2016 blev der afholdt Train-the-Trainers workshop på Syddansk Universitet i Odense. Her var der præsentation af de undervisningsmoduler, der i øjeblikket udvikles i SPEACH projektet.

Et centralt mål med workshoppen var yderligere specificering og kvalificering af et samlet Europæisk studieprogram, der fleksibelt kan anvendes i videregående uddannelsesforløb indenfor området fysisk aktivitet og sundhed. I første omgang er fokus på etablering af studieprogrammet på bachelorniveau. Herefter ses der nærmere på muligheder for at anvende en lignende ramme i fx kandidatuddannelser.

På Train-the-Trainers deltog repræsentanter fra SPEACH konsortiet, der har medlemmer fra Belgien, England, Holland, Litauen, Portugal, Danmark og Spanien. En komplet liste over deltagende universiteter og organisationer kan findes her.

Medlemmerne af konsortiet havde rollen som “trainers”, og de stod bl.a. for at præsentere og gennemgå de forskellige undervisningsmoduler. Med sig havde hvert konsortiemedlem et antal undervisere, som blev præsenteret for og arbejdede videre med modulerne – heraf navnet Train-the-Trainers. Formålet var dels at gøre underviserne klar til at anvende modulerne i deres egen undervisning og dels at få deres feedback på indholdet.

I løbet af workshopdagene blev der sat fokus på følgende undervisningsmoduler:

  • “Understanding the changes of the human body and the impact of nutrition and physical activity in midlife (40-59 years)”
  • “Designing educational sport environments for children with special needs”
  • “Promoting physical activity among children and youth”
  • “Influencing & monitoring physical activity in students, based on three different theoretical approaches”
  • “Development of a family-based health promotion project in the school context”                                                                                                                                              

Projektet er støttet af Europa-Kommissionens Erasmus+ program

Thomas Skovgaard
Centerleder og Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

tskovgaard@health.sdu.dk