Skoler i bevægelse

23. september 2016

Landets skoler er lige nu godt i gang med at implementere de 45 minutters daglig bevægelse, som fulgte med folkeskolereformen fra 2014. Det er dog ikke ligetil at leve op til den fordring. Udfordringerne ser ud til at være størst i folkeskolens ældste klasser. Lærerne på de ældste klassetrin efterspørger derfor i markant grad vejledning og inspiration.  

De trivselsrelaterede fordele ved bevægelse hos børn og unge er ret så veletablerede. Netop i de her år får vi stadig mere indsigt i, at bevægelse og fitnessniveau har sammenhæng med øget kognitiv funktion og indlæring. I det hele taget er det gennem de sidste årtier blevet stadig mere klart, at regelmæssig bevægelse bidrager selvstændigt til styrkelse af specifikke dimensioner af fysisk, psykisk og social sundhed – også hos børn og unge.

Netop den type fund blev markeret på en konsensuskonference i april 2016, hvor 25 førende forskere inden for området var samlet for at diskutere fysisk aktivitets betydning for børn og unge. Konsensuskonferencen udmøntede sig helt konkret i 21 konklusioner fordelt på fire temaer. Dansk Skoleidræt har udgivet en publikation, hvor de fire temaer udfoldes. Den kan læses her på skoleidræt.dk.

Trivsel og Bevægelse
I FIIBL har vi selvklart også fokus på de mange positive virkninger af bevægelse og hvordan der fx i regi af skoler og dagtilbud kan arbejdes med bevægelse. Det sker bl.a. i projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen, der handler om at designe og afprøve indsatser, som giver flere skoleelever gode oplevelser med bevægelse og dermed bidrager til at forbedre deres trivsel. I første omgang har mere end 3000 elever og godt 25 skoler været involveret i projektet. Næste projektfase er netop gået i gang.

De foreløbige resultater peger bl.a. på, at langt de fleste elever har en høj trivsel og selvopfattelse, men der er også en betydelig gruppe, der ikke har det fantastisk. Idræt og bevægelse er brugbart greb i bestræbelserne på at inkludere alle børn og unge i betydningsfulde, differentierede fællesskaber, der kan være med til at styrke deres velbefindende og tror på egne evner. For så vidt angår de lærere, der tager del i projektet, er det sådan, at næsten otte ud af ti mener, at Trivsel og Bevægelse i Skolen har bidraget til at styrke elevernes trivsel. Ni ud af ti idrætslærere oplever, at projektet har øget idrætstimernes faglige niveau.

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk