Samarbejds- og udviklingsprojekter

FIIBL indgår løbende i samarbejde om forskning- og udviklingsprojekter med fokus på børn og unges bevægelse, trivsel, sundhed og læring. 

Vi er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles indsatser.

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

God Start

2021 - 2022

Evaluering af God Start

Elsass Fondens God Start indsats er designet som et familiecentreret, ressourceorienteret og tværfagligt tilbud, der tager afsæt i de samlede omstændigheder, som gælder i den enkelte familie på indsatstidspunktet. Den styrende ambition i God Start indsatsen er: At familier med børn (6 mdr.-3 år) med Cerebral Parese får det bedst mulige fundament og handlekompetencer til at understøtte barnets udvikling og styrke familiens oplevelse af at mestre deres livssituation.

Ovenstående udgangspunkter indeholder alle en række fordringer og antagelser, der på forskellig vis er funderet i empirisk viden fra a) forskningslitteratur, b) systematiske indsamlinger af praksiserfaringer og/eller c) information og fund fra hidtidige God Start forløb.

FIIBL deltager som evalueringspartner med det sigte at undersøge og evaluere på de centrale antagelser om årsags-virknings-mekanismer i God Start.

Kontaktinfo: 
Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

Skole OL

2021

Evaluering af Skole OL

Dansk Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik Forbund (DAF) står bag konceptet Skole OL. Deres målsætning for Skole OL er at skabe mulighed for, at endnu flere børn oplever glæden ved bevægelse og det at engagere sig i idrætsfællesskaber og idrætsaktiviteter. Skole OL er en flerstrenget indsats, med både stævner og undervisningsforløb, hvor der i særlig grad er fokus på samarbejdet mellem lokale foreninger og de deltagende skoler. Omdrejningspunktet for Skole OL er værdisættet: Fællesskab – Færdighed – Fairplay. Det er OL i børnehøjde, hvor hele klassen samlet konkurrerer mod andre klasser i en række forskellige sportsgrene. Der dystes ved lokale stævner, hvor de bedste klasser har mulighed for at kvalificere sig til den store Skole OL Finale.

Som en del af den videre udvikling af Skole OL ønsker organisationen dybere indsigt i, hvilke dele af den nuværende indsats, som ser ud til at virke bedst, og hvilke udviklingslinjer det fremadrettet kan anbefales at tage fat på.

FIIBL indgår som evalueringspartner for Skole OL. Evalueringen foretages med særligt fokus på følgende to områder:

  1. Samarbejdet mellem kommuner, foreninger og skoler
  2. Foreningsudvikling i børnehøjde.


Kontaktinfo: 

Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

Styrket læring gennem bevægelse for børn og unge med særlige behov

2020 - 2022

Det overordnede formål med projektet “Styrket læring gennem bevægelse” er at understøtte skolens pædagogiske personale i at gennemføre differentieret undervisning gennem bevægelse og med et særligt fokus på, at børn med særlige behov får øget fagligt udbytte og trives bedre i grundskolen.

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet udlodningsmidler til undervisning 2019. “Styrket læring gennem bevægelse” udspringer af projektet “Tilpasset Idræt og Bevægelse og Læring (TIBIS)”. Se mere på www.tibis.dk

Kontaktinfo: 
Lars Breum Christiansen
lbchristiansen@health.sdu.dk

Louise Stjerne Knudsen
lsknudsen@health.sdu.dk

Forskningsinitiativet for idrætsefterskoler

2018 -

Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler er et samarbejde mellem FIIBL, BGI akademiet, Vejstrup Efterskole og Glamsdalens Idrætsefterskole. Gennem initiativet går partnerne helt tæt på denne særlige skoleform og undersøger blandt andet skolernes praksis og kultur.

Der er indtil videre gennemført en spørgeskemaundersøgelse samt en række kandidatafhandlinger.

Kontaktinfo:
Lise Maria Elkrog-Hansen
lmhansen@health.sdu.dk  

Fremtidens svømmelæreruddannelse

2019 - 2020

Grundskolen er en afgørende arena for ambitionen om, at alle børn lærer at svømme. Derfor er det vigtigt at opretholde solid og kvalificeret introduktion til vand og svømning som en del af skolens fagprogram. Kun på den led kommer vi nærmere målet om, at alle børn opnår basale svømmefærdigheder i en tidlig alder.

På den baggrund er ambitionen med Fremtidens Svømmelæreruddannelse at formulere videns- og erfaringsbaserede bud på, hvordan fremtidens svømmeundervisning og svømmelæreruddannelse kan se ud. Projektet bygger videre på erfaringer fra projektet Alle skal lære at svømme. 

Fremtidens Svømmelæreruddannelse har deltagelse af idrætsundervisere fra Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, University College Nordjylland samt University College Syddanmark. FIIBL fungerer i samarbejde med Dansk Svømmeunion som koordinator.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk

Sofie Morley
smorley@health.sdu.dk

Samarbejde med DGI Fyn

2019 - 2020

FIIBL er i samarbejde med DGI Fyn og en række øvrige interessenter fra kommune, lokalforeninger, skole- og fritidsområde samt idrætsorganisationer gået sammen om at undersøge forhold relateret til børn og unges idrætsdeltagelse i Odense kommune.

I Odense har idrætsorganisationerne en fælles ambition om, at flere af kommunens børn og unge bliver aktive i foreningslivet. Denne ambition udspringer sig af, at cirka fire ud af ti børn og unge i Odense ikke er medlem af en idrætsforening. Det er i den lave ende, når Odense sammenlignes med nærtliggende fynske kommuner og andre større byer som for eksempel Aalborg og Aarhus.

Gennem en række workshops med projektets interessenter belyses tilgængelig data og erfaringer med henblik på dels at

1) Identificere og analysere primære og mest aktuelle barrierer for børn og unges deltagelse i foreningsbaseret idræt,

2) give anbefalinger og handlingsanvisninger for, hvordan idrætsorganisationerne i Odense bidrager endnu stærkere til at inkludere børn og unge i foreningslivet, samt

3) Give bud på en mulig model for det videre strategiske samarbejde

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk 

Active Healthy Kids

2017 -

Active Healthy Kids  2021

FIIBL er partner i det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance, som er et netværk af forskere, sundhedsprofessionelle og interessenter, der samarbejder om at formidle og forbedre indsatser vedrørende børn og unge i relation til fysisk aktivitet. I Danmark er netværket foruden FIIBL repræsenteret ved en række aktører, der også arbejder for danske børn og unges fysiske aktivitet og sundhed.

I 2021 påbegyndes fjerde runde, og Danmark deltager for tredje gang. I 2021 går også Grønland med i Active Healthy Kids netværket, og FIIBL vil fungerer som sparringspartner for det grønlandske arbejde.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard 
tskovgaard@health.sdu.dk

Danielle Nørager Johansen 
djohansen@health.sdu.dk

COP4HL

2018 - 2020

Communities of Practice for Healthy Lifestyle

Sundhedsfremmeprojekt, der særligt har fokus på etablering af samarbejder vedrørende fysisk aktivitetsindsatser tæt på borgeren i det miljø, de bor og færdes i. 

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard 
tskovgaard@health.sdu.dk

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

EDU-PACT

2018 - 2020

Intercultural Education through Physical Activity, Coaching and Training

EU-projektet EDU-PACT har fokus på, hvordan sport, idræt og bevægelse kan benyttes som et redskab til at sikre bedre kulturel inklusion i samfundet.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard 
tskovgaard@health.sdu.dk

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

Move Healthy

2019 - 2021

Forebyggelse af idrætsskader

EU-projekt om forebyggelse af idrætsskader blandt børn og unge via uddannelse af trænere og/eller idrætsundervisere.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk 

Scroll til toppen