SALFA:KIDS

Sund og aktiv livstil for børn og unge med bevægelseshandicap

2019 – 2022

Bevica Fonden har bevilget 2.451.000 kr. til realisering af forskningsprojektet Sund og Aktiv Livsstil for Børn og Unge med Bevægelseshandicap. 

Formålet er at skabe viden om, hvordan danske kommuner kan skabe og understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Projektet udføres i samarbejde med en række danske kommuner, hvor der afdækkes barrierer og facilitatorer af betydning for målgruppens muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. I forlængelse heraf udvikler og afprøver deltagende kommuner nye modeller og løsninger på tværs af sektorer, forvaltninger og fagligheder.

Erfaringerne herfra omsættes til anbefalinger, der kan kvalificere kommunernes indsats på området. Erfaringerne omsættes også til handlingsplaner, der kan danne udgangspunktet for lignende udviklingsprocesser i andre danske kommuner.

Projektteam

Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk 
Charlotte Boslev Præst / cpraest@health.sdu.dk
Louise Stjerne Madsen / lsknudsen@health.sdu.dk

Projektet varetages af forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU og FIIBL.  

Scroll til toppen