Ph.d.-projekter

På denne side kan du læse mere om igangværende Ph.d.-projekter i FIIBL. Nederst på siden finder du tidligere Ph.d.-afhandlinger.

Idrætsefterskoler - dannelse med krop og sjæl

2020 - 2023

De danske efterskolers popularitet har de seneste år været stødt stigende. Ved skoleårets start i august 2019 startede 30.069 elever på en efterskole, hvilket svarer til mere end hver fjerde afgangselev. En stor del af landets efterskoler har et særligt fokus på idræt, og mange tidligere elever husker tiden på en efterskole som noget helt unikt. På trods af efterskolernes fremtrædende plads i samfundet og særligt i ungdomslivet, er den forskningsbaserede viden om idrætsefterskoler meget begrænset. 

For at få et indblik i det unikke ved idrætsefterskoler, undersøger projektet, “Idrætsefterskoler – dannelse med krop og sjæl”, hvilken rolle denne særlige skoleform har for unges udviklings- og dannelsesprocesser – og det gøres med udgangspunkt i idrætten og fællesskabet.

Projektet gennemføres som et ph.d.-projekt henover de næste tre år. Projektet er støttet af Kulturministeriet, Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 

Kontakt:
Lise Maria Elkrog-Hansen
lmhansen@health.sdu.dk

SALFA:KIDS

2019 - 2022

Alle har ret til at leve et aktivt liv 

For børn og unge med et handicap er deltagelse i fysisk aktivitet, leg og andre bevægelsesformer en menneskeret lige så vel som det udgør en fundamental del af deres sundhed, trivsel og fysiske formåen. Flere undersøgelser peger på, at deltagelse i forskellige former for fysisk aktivitet kan bidrage til trivsel, sundhed samt oplevelsen af selvværd hos børn og unge med et handicap.

At muliggøre deltagelse er imidlertid ofte en svær opgave, der går på tværs af fagfelter, forvaltningsområder og sektorer. Løsninger må være lokalt forankrede og tage højde for både individet og dets omgivelser. Måske netop derfor findes der endnu ikke solid og konkret viden om, hvordan man kan udvikle bæredygtige indsatser, der gør en varig forskel.

Ph.d-projektet er en del af SALFA:KIDS, hvor det undersøges, hvordan danske kommuner bedst kan arbejde for, at flere børn med et handicap kan leve et mere aktivt liv. En arbejdsgruppe bestående af forskere, kommunalt ansatte samt forældre er den primære drivkraft i projektet.

Forskningsprojektet foregår i tre danske kommuner, hvor vi i tæt samarbejde designer og tester nye værktøjer, arbejdsgange og samarbejdsformer. Projektets udgangspunkt er det såkaldte aktionsforskning, hvor involvering og eksperimentet står som centrale værdier. Ligeledes betyder det, at projektets sigte ikke er at finde ’den universelle og gyldne løsning’. I stedet søger vi at blive klogere på, hvordan man i den enkelte kommune kan udvikle sin egen ’lokale’ gyldne løsning.

Kontaktinfo: 
Christian Røj Voldby
Ph.d. studerende, Institut for Idræt og Biomekanik
cvoldby@health.sdu.dk

Se også ...

Læs afsluttede Ph.d.-projekter

Ph.d.-afhandling

Udskolingslæreres perspektiv på motion og bevægelse i skolen

Henrik Taarsted Jørgensen
hejo@via.dk

Ph.d.-afhandling

Process Evaluation of the Svendborgproject

Exploring Factors for Successful Implementation of a School Based Physical Activity Programme

Jonas Vestergaard Nielsen
jvestergaard@health.sdu.dk

Ph.d.-afhandling

Understanding and scaffolding teachers’ motivation for using classroom-based physical activity

Louise Stjerne Knudsen
lsknudsen@health.sdu.dk

Ph.d.-afhandling

Implementering af en skolebaseret intervention for fremme af børn og unges trivsel og bevægelse.

Udvikling, implementering og procesevaluering af ”Trivsel og Bevægelse i Skolen”

Søren Smedegaard
sosm@ucl.dk