På udveksling til Griffith University, Gold Coast, Australien

10. august 2016

Ph.d. studerende Søren Smedegaard besøger i øjeblikket Griffith University, hvor han, som en del af hans Ph.d., samarbejder med forskere på School of Education and Professional studies.

Her forskes der i, hvordan fysisk aktivitet og idræt har betydning for skoleelevers trivsel og motivation. Næste generation af idrætslærere uddannes samme sted.

Søren har under hans besøg holdt oplæg for undervisere og forskere på flere af universitetets campi. Der er stor interesse for danske-australske samarbejder om forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på bevægelse, trivsel og læring.

Søren skal desuden undervise studerende på the School of Education and Professional Studies vedrørende den danske skolemodel og læreruddannelsen generelt. Derudover vil Søren præsentere projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen – det større forskningsprogram, som han er en del af.

I de næste uger kommer der flere opdateringer fra Søren – blandt andet om hans deltagelse i en af Australiens vigtige skoleidræts- og sundhedskonferencer i regi af Australian Council for Health, Physical Education and Recreation.

Søren er på Griffith University, Gold Coast indtil slutningen af august

 

Søren Smedegaard
Centerkoordinator og Lektor

UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole

sosm@ucl.dk