Om FIIBL

FIIBL logo (okt)

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring producerer og formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring – i tæt samspil med og til gavn for det omgivende samfund.

 

 

 

 

 

 

Kort fortalt

 • Vi udvikler og anvendeliggør ny, praksisorienteret viden om bevægelse og læring – i tæt samspil med og til gavn for det omkringliggende samfund
 • Samarbejder om kompetenceudvikling i relation til idræt, bevægelse og læring i institutions-, fritids- og kulturlivet
 • Skaber fremtidens læringsrum og-praksis i relation til idræt, bevægelse og læring
 • Fremmer innovation på lærings- og bevægelsesområde, der hviler på samarbejde  på tværs af sektorer (offentlig, privat og frivillig)
 • Uddannelses- og videreudannelsestilbud på bachelor-, kandidat-, master-, og ph.d. niveau i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter 

Lad os arbejde sammen om …

 • Forskning og udvikling om børn og unge i bevægelse og læring
 • Innovationsprojekter inden for læring- og bevægelsesområdet
 • Ph.d.-projekter om bevægelse og læring
 • Fælles studieforløb for professions- og universitetsstuderende
 • Videre- og efteruddannelsesaktiviteter
 • Forsknings- og vidensformidling

Vores publikationer:

 • MOV:E sigter mod at formidle viden og forskning om børn og unge i bevægelse og læring. Magasinet udkommer flere gange om året, og hvert nummer indeholder artikler, interviews og debat stykker. MOV:E offentliggøres i både trykte og digitale udgaver.
 • REACH er en rapport serie, der udgives af FIIBL. Serien bruges til at offentliggøre forskningsresultater og evalueringer.
 • Nyhedsbreve fra FIIBL udsendes kvartalsvis og indeholder nyheder og aktuelle begivenheder fra centret.