Ny viden om 9. klasse prøven

19. januar 2016

FIIBL har i samarbejde med Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC SYD) og VIA University College gennemført en undersøgelse af 9. klasse prøven i idræt 2015. Resultaterne udgives nu i en ny rapport.

Den fælles undersøgelse er blevet lavet ud fra tre perspektiver (ministerielt, lærer og elev) med det formål at tilbyde et dybdegående og nuanceret indblik i prøvens første år. Det er således de tre institutioners ønske at bidrage med en undersøgelse baseret på erfaringer allerede fra prøvens første år, der forhåbentligt kan medvirke til at udvikle ikke bare prøven, men idrætsfaget i det hele taget.

Rapporten byder på tre bidrag, der er skrevet af hhv. KOSMOS, VIA og FIIBL. Resultaterne udgives dels i FIIBLs rapportserie REACH og dels ved fire workshops, der afholdes fire forskellige steder i landet.

Projektgruppen håber, at rapporten og workshops kan være til inspiration for alle, der arbejder med folkeskolens idrætsfag.

 

Louise Stjerne Knudsen
Akademisk medarbejder

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lsknudsen@health.sdu.dk

2016:1

9. klasse prøve i idræt 2015

En undersøgelse med fremadrettede perspektiver

Katrine Bertelsen, Tine Hedegaard Bruun, Anders Halling, Mikael Hansen &  Louise Stjerne Knudsen