Nordisk seminar om skolesvømning

14. december 2016

I relation til Alle skal lære at svømmeprojektet, som er igangsat af Dansk Svømmeunion og Trygfonden, var FIIBL medarrangør af et nordisk seminar om skolesvømning.

35 videnspersoner fra forsknings- og undervisningsmiljøer samt svømme- og livredningsorganisationer fra Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Danmark var den 29. og 30. november inviteret til at videns- og erfaringsudveksling.

Formålet med seminariet var at få indsigt i hvilke forskelle og ligheder, der er forbundet med skolesvømning på tværs af de seks nordiske lande.

Seminaret bestod af præsentationer fra de enkelte lande samt workshops under overskrifterne: kvaliteter og udfordringer i den nuværende gennemførelse af skolesvømning, udvikling, implementering og evaluering af innovative modeller for skolesvømning, fastholdelse af skolesvømning i skole- og uddannelsessystem, og den kompetente svømmeunderviser og uddannelse heraf.

Sammenligning på tværs
Skolesvømning er en integreret del af de nordiske skolesystemer, men der er antydninger af, at den position kan blive udfordret i fremtiden. I lighed med Danmark opleves der i de andre nordiske lande udfordringer med manglende ressourcer i form af tilgængelighed til svømmefaciliteter, økonomi og underviserkompetencer. De forskellige lande afsøger derfor alternative modeller til, hvorledes svømning kan blive ved med at være en del af børnenes hverdags- og skoleliv. Et af forslagene, som også afprøves i Alle skal lære at svømme-projektet, er at gennemføre svømmeundervisningen udendørs ved kyster eller søer.

Interessante pointer:

  • Ser vi på andelen af voksne, der kan betragtes som svømmeduelige ud fra den nordiske definition af svømmeduelighed, indtager Danmark sidstepladsen blandt de nordiske lande med kun 51% mod 89% i Sverige og 95% i Island
  • Blandt børnene er tendensen den samme, hvor kun 39% af de 7-14 årige i Danmark kan betragtes som svømmeduelige hvorimod 62% af de finske børn i alderen 9-11 år er svømmeduelige
  • Der var stor enighed blandt deltagerne om, at børn bør starte tidligt med at lære at svømme, hvilket også understøttes af, at en stor andel af de nordiske børn lærer at svømme i alderen 8-11 år
  • Mænd i alderen 40-70+ står for den største andel af dødsfald som følge af en drukneulykke med eksempelvis 82% i Sverige og 85% Finland og 90% i Danmark. I relation til dette sker størstedelen af drukneulykkerne under fritidsaktiviteter i båd samt fald fra havnekaj

Læs mere om projekt allesvømmer.dk.

Thomas Skovgaard
Centerleder og Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

tskovgaard@health.sdu.dk