National trivselsdag med fokus på bevægelse

17. marts 2016

Fredag d. 4. marts var “Skolernes Trivselsdag” – en national mærkedag, hvor landets skoler blev opfordret til at synliggøre deres arbejde med at forbedre trivsel og bekæmpe mobning.

På mange af indsatsskolerne i projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen blev dagen brugt til at fordybe sig i, videreudvikle og vise omverdenen, hvordan der arbejdes med at fremme trivsel gennem bevægelse. Eleverne arbejdede blandt andet med at udvikle og afprøve brain breaks, som er små pauser med bevægelsesaktiviteter, der lægges ind i løbet af den stillesiddende undervisning.

Formålet var at finde frem til, hvad eleverne forbinder med en god aktiv pause, og hvordan de synes, pauser bedst bruges til at skabe trivsel. Eleverne fik også mulighed for at skabe forskellige produkter, f.eks. en artikel, sang eller tegning, som skulle vise, hvad trivsel og bevægelse handler om for dem.

På dagen besøgte forskere fra Syddansk Universitet Glamsbjergskolen i Assens Kommune. Her var der særligt fokus på, hvilke udfordringer klasserne hver især oplever i forbindelse med trivsel, og hvilke konkrete tiltag, der kan styrke klassetrivsel. Eleverne udformede blandt andet plancher til at illustrere, hvad trivsel handler om for dem.

– Vi synes brain breaks er vigtige fordi med brain breaks får vi meget mere energi og fordi at man får et bedre forhold til sine klassekammerater, som man måske ikke snakker med så tit. Man kan holde til mere og det er vigtigt at få en pause til at tænke så derfor vil vi gerne have flere brain breaks, skriver tre elever.

Efter skoleåret 2015/16 tages der fat på de nærmere analyser af projektets effekter. Ambitionen er at bidrage med indsigter, der kan gøre alle landets skoler endnu bedre til at arbejde med trivsel og bevægelse.

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk