MOV:E magasinet

MOV:E har til formål at formidle viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse.

På denne side kan du downloade alle magasiner – helt gratis. 

MOV:E 10 med “idræt” som tema udkommer i december 2020. Magasinet vil i særlig grad tage fat på emner, tiltag og perspektiver relateret til grundskolens idrætsundervisning. 

Kontakt redaktionen på kontakt@fiibl.dk

MOV:E 9 er på gaden, og i denne udgave af magasinet sætter vi fokus på børn og unges sundhed og bevægelse. Du får blandt andet en status på, hvordan det går med børn og unges fysiske aktivitetsniveau. Desuden har vi inviteret forskellige aktører til at give deres bud på, hvem der har ansvaret for børn og unges sundhed.

Kommer snart: MOV:E 10

Tema: Idræt

Magasinet vil i særlig grad tage fat på emner, tiltag og perspektiver relateret til grundskolens idrætsundervisning. MOV:E Særnummer 2019

Denne særudgave af MOV:E handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen. 

Med støtte fra Undervisnings-ministeriet har projektet til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idræts-undervisning og til prøven idræt. 

MOV:E 7

Tema: Implementering 

I den syvende udgave af MOV:E har vi fokus på implementering – et begreb der over de seneste år har fået en stadig større plads i diskussioner og tilrettelæggelse af indsatser ift. børn, unge og bevægelse.  

MOV:E Særnummer 2017

Tema: Trivsel og Bevægelse i Skolen

Hvordan kommer alle elever til at trivsel gennem bevægelse i skolen? Det er det grundlæggende forskningsspørgsmål i projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen og omdrejningspunktet for denne særudgave af MOV:E. 

MOV:E 4

Tema: Trivsel

MOV:E sætter i denne omgang fokus på trivsel. Nummerets artikler indeholder en række bud på, hvad trivsel er, hvordan trivsel måles, og hvad der kan gøres for, at flere trives bedre. En del af bidragene har fokus på sammenhængen mellem bevægelse og trivsel. 

MOV:E 2

Tema: Svømning 

MOV:E byder i denne omgang på artikler, der fra forskellige afsæt, erfaringer og videnmængder giver bud på, hvad der skal til for, at flere børn og unge kommer til at svømme bedre.  

MOV:E 9

Tema: Sundhed

I magasinet sætter vi fokus på børn og unges sundhed og bevægelse. Du får blandt andet en status på børn og unges fysiske aktivitetsniveau. Desuden giver forskellige aktører deres bud på, hvem der har ansvaret for børn og unges sundhed. 

MOV:E 8

Tema: Fremtidsblik for børn og unge i trivsel og bevægelse

I 2019 fyldte FIIBL 5 år. Det markerede vi i MOV:E 8 ved at tage et kig på nogle af de emner, der har optaget ekstra meget spalteplads de første år af FIIBLs levetid. 
 

MOV:E 6

Tema: Pædagogik

MOV:E 6 byder på en række stærke indblik i og bud på idræt og bevægelse som ressourcer i det pædagogiske arbejde med børn og unge. Flertallet af artiklerne har fokus på de yngste børn –  derfor træder legebegrebet tydeligt frem.

MOV:E 5

Tema: Innovation

Idræt, bevægelse og innovation er begreber, der står godt til hinanden. Denne udgave af MOV:E byder på artikler, der fra forskellige vinkler, teoretiske ståsteder og metodiske tilgange tager fat på idræt, bevægelse og innovation. 

MOV:E 3

Tema: Motivation

Hvordan motiveres børn og unge til at bevæge sig? Det spørgsmål går som en rød tråd gennem flertallet af artiklerne i denne udgave af MOV:E. Og flere artikelforfattere giver selv kvalificeret svar på tiltale. 

MOV:E 1

I dette første nummer af MOV:E sættes der fokus på to emner: Idræt og bevægelse i den reformerede folkeskole samt helhedsorienteret udvikling af sportens talenter. 

 

Udgiver 
Forsknings- og Implementeringscenter for
Idræt, Bevægelse og Læring

Professionshøjskolen UC SYD,
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
& Syddansk Universitet

Redaktion
Chefredaktør: 
Louise Stjerne Knudsen 
lsknudsen@health.sdu.dk

Fagredaktør: 
Danielle Nørager Johansen 
djohansen@health.sdu.dk

Ønsker du at bestille et eller flere eksemplarer af magasinet, kontakt venligst redaktionen.