MOV:E magasinet

MOV:E har til formål at formidle viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse.

På denne side kan du downloade alle magasiner – helt gratis. 

Kontakt redaktionen på kontakt@fiibl.dk


Læs det helt nye MOV:E 11 med “Bevægelse i skolen” som tema!

Magasinet tager fat på emner, tiltag og indsatser relateret til børn og unges bevægelse i skolen.

December 2020

MOV:E 10

Tema: Idræt

Magasinet tager i særlig grad fat på emner, tiltag og perspektiver relateret til grundskolens idrætsundervisning. September 2019

MOV:E Særnummer 2019

Denne særudgave af MOV:E handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen. 

Med støtte fra Undervisnings-ministeriet har projektet til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idræts-undervisning og til prøven idræt. 

November 2018

MOV:E 7

Tema: Implementering 

I den syvende udgave af MOV:E har vi fokus på implementering – et begreb der over de seneste år har fået en stadig større plads i diskussioner og tilrettelæggelse af indsatser ift. børn, unge og bevægelse.  

November 2017

MOV:E Særnummer 2017

Tema: Trivsel og Bevægelse i Skolen

Hvordan kommer alle elever til at trivsel gennem bevægelse i skolen? Det er det grundlæggende forskningsspørgsmål i projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen og omdrejningspunktet for denne særudgave af MOV:E. 

November 2016

MOV:E 4

Tema: Trivsel

MOV:E sætter i denne omgang fokus på trivsel. Nummerets artikler indeholder en række bud på, hvad trivsel er, hvordan trivsel måles, og hvad der kan gøres for, at flere trives bedre. En del af bidragene har fokus på sammenhængen mellem bevægelse og trivsel. 

November 2015

MOV:E 2

Tema: Svømning 

MOV:E byder i denne omgang på artikler, der fra forskellige afsæt, erfaringer og videnmængder giver bud på, hvad der skal til for, at flere børn og unge kommer til at svømme bedre.  

Juni 2020

MOV:E 9

Tema: Sundhed

I magasinet sætter vi fokus på børn og unges sundhed og bevægelse. Du får blandt andet en status på børn og unges fysiske aktivitetsniveau. Desuden giver forskellige aktører deres bud på, hvem der har ansvaret for børn og unges sundhed. 

Maj 2019

MOV:E 8

Tema: Fremtidsblik for børn og unge i trivsel og bevægelse

I 2019 fyldte FIIBL 5 år. Det markerede vi i MOV:E 8 ved at tage et kig på nogle af de emner, der har optaget ekstra meget spalteplads de første år af FIIBLs levetid. 
 

Maj 2018

MOV:E 6

Tema: Pædagogik

MOV:E 6 byder på en række stærke indblik i og bud på idræt og bevægelse som ressourcer i det pædagogiske arbejde med børn og unge. Flertallet af artiklerne har fokus på de yngste børn –  derfor træder legebegrebet tydeligt frem.

Maj 2017

MOV:E 5

Tema: Innovation

Idræt, bevægelse og innovation er begreber, der står godt til hinanden. Denne udgave af MOV:E byder på artikler, der fra forskellige vinkler, teoretiske ståsteder og metodiske tilgange tager fat på idræt, bevægelse og innovation. 

Maj 2016

MOV:E 3

Tema: Motivation

Hvordan motiveres børn og unge til at bevæge sig? Det spørgsmål går som en rød tråd gennem flertallet af artiklerne i denne udgave af MOV:E. Og flere artikelforfattere giver selv kvalificeret svar på tiltale. 

Maj 2015

MOV:E 1

I dette første nummer af MOV:E sættes der fokus på to emner: Idræt og bevægelse i den reformerede folkeskole samt helhedsorienteret udvikling af sportens talenter. 

 

Udgiver 
Forsknings- og Implementeringscenter for
Idræt, Bevægelse og Læring

Professionshøjskolen UC SYD,
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
& Syddansk Universitet

Redaktion
Chefredaktør: 
Louise Stjerne Knudsen 
lsknudsen@health.sdu.dk

Fagredaktør: 
Danielle Nørager Johansen 
djohansen@health.sdu.dk

Ønsker du at bestille et eller flere eksemplarer af magasinet, kontakt venligst redaktionen.