Idrætsfaget

På denne side finder du udvalgte rapporter, udgivelser og materialer, der alle har fokus på grundskolens idrætsundervisning. 

Status på idrætsfaget: SPIF-18 rapport

Rapporten er den seneste i et igangværende projekt de løbende tager temperaturen på idrætsfaget i Danmark. I rapporten kan du læse om idrætslærerens oplevelser og vurderinger af en lang række emner.

MOV:E 10

MOV:E 10 med “Idræt” som tema tager fat på emner, tiltag og perspektiver relateret til grundskolens idrætsundervisning.  

MOV:E Særnummer om tilpasset idræt og bevægelse i skolen

Denne særudgave af MOV:E magasinet handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen. 

Projektet til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning og til prøven idræt. 

Materialer og inspiration, du kan bruge i din idrætsundervisning

Savner du viden om og materialer til inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen?

www.tibis.dk finder du vejledninger og inspiration til, hvordan du, din skole, dit fagteam eller din uddannelse helt konkret kan arbejde med at inkludere børn og unge med handicap i skolens idrætsundervisning.

www.tibis.dk finder du også en række e-læringsmoduler, der har til formål at klæde dig på til opgaven med at inkludere alle børn og unge i idrætsundervisning og til prøven i idræt.

Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skolen

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at “flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”.

I gennem projektet blev der, sammen med udvalgte danske folkeskoler, udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

www.trivselogbevægelse.dk kan du finde inspiration til: 

» Idrætsundervisningen
» Brain Breaks i undervisningen
» Frikvartersaktiviteter