Fokusområde: Idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov

Læs om de projekter, vi er i gang med lige nu, der har fokus på idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov

happy, smiling, cuddly toy-1281590.jpg

God Start

FIIBL deltager som evalueringspartner med det sigte at undersøge og evaluere på de centrale antagelser om årsags-virknings-mekanismer i God Start.

Styrket læring gennem bevægelse i skolen 

Udvikling og formidling af viden og værktøjer til at understøtte inklusion i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber.

hands, friendship, friends

Alle har ret til at leve et aktivt liv

Ph.d.-projekt, der undersøger, hvordan danske kommuner bedst kan arbejde for, at flere børn med et handicap kan leve et mere aktivt liv. 

Supporting Active Living for All: SALFA:KIDS

Formålet med projektet at skabe viden om, hvordan danske kommuner kan skabe og understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.