Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen - to konferencedage om trivsel og bevægelse i skolen.

2. maj 2017

To onsdage i april 2017 var Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) medvært for konferencen ”Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”, der blev afholdt i samarbejde med henholdsvis Via University College (Via UC) i Holstebro og University College Lillebælt (UCL) i Odense.

Formålet med dagene var at sætte fokus på idrætsundervisningen og bevægelse i den øvrige skoledag, med baggrund i forskningsprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen og koblet til erfaringer fra UC’erne. Oplæggene fra forskerne blev suppleret med erfaringer og anbefalinger fra de deltagende skoler, og dermed blev fokus for konferencen rettet mod, hvordan vi på bedste vis får omsat viden fra forskningen til skolepraksis. De knap 200 deltagere blev også involveret i diskussionen om, hvordan endnu flere får mere ud af bevægelse i skolen.

Trivsel og Bevægelse i Skolen og afholdelse af konferencen er støttet af TrygFonden, og har fokus på tre indsatsområder: idrætsundervisningen, brain breaks i den øvrige undervisning og frikvarter.

Ph.d. stipendiat i FIIBL, Søren Smedegaard, præsenterede perspektiver, resultater og udfordringer relateret til idrætsundervisningen suppleret med praksiserfaringer fra Søren Madsen fra Haldgård Skole i Holstebro og Lars Hansen fra Glamsbjergskolen på Fyn. Den anderledes idrætsundervisning med fokus på teambaseret undervisning og mestringsklima havde haft sine sejre, men havde også skabt mange udfordringer på skolerne. Bodil Borg fra Via UC og Aksel Bendsen fra UCL supplerede med perspektivet fra uddannelse af kommende idrætslærere, hvor fokus blev rettet mod, hvad eleverne skal lære og mindre mod, hvad de skal lave med den temabaserede idrætsundervisning som omdrejningspunkt.

Forskerne fra Trivsel og Bevægelse i Skolen, Lars Breum og Anne-Didde Holt, præsenterede perspektiver og resultater fra indsatsområderne frikvarter og brain breaks suppleret af Søren Madsen fra Haldgård Skole og Christina Sørensen fra Vissenbjerg Skole på Fyn. Centralt for deres oplæg var, at arbejdet med bevægelse i den øvrige skoledag har behov for en klar rammesætning og tydelighed om struktur og formål. Det var bl.a. en erfaring at fastsættelse af, hvornår de tiltænkte to daglige brain breaks skulle placeres var gavnligt for både lærere og elever.

I Odense fortalte FIIBL-forskeren, Mona Have Nielsen, efterfølgende om betydningen af bevægelse på kognition og læring. Resultaterne fra projektet Aktiv Matematik viser, at bevægelse har en positiv effekt på kognition og læring hos eleverne. Louise Stjerne Knudsen viste de indledende resultater fra hendes igangværende Ph.d.-projekt i FIIBL, der undersøger lærernes motivation for at benytte bevægelse i skoledagen. Louise bemærkede blandt andet, at den mest betydende motivationsfaktor er relevans, og den største barriere er tid. I Holstebro blev dette bakket op af Anders Halling, projektleder fra Via UC, der delte erfaringerne fra Krop og Kompetencer. Han understregede, at mening er den altoverskyggende faktor for at integrere bevægelse i skoledagen for både elever, lærere og ledere.

Samlende for alle indlæg og de efterfølgende diskussioner var at bevægelse i skolen – til gavn og glæde for alle børn – er en nødvendig og relevant investering i børnene og deres trivsel, der kræver fortsat energi og støtte for at blive udfoldet tilstrækkeligt. Nogle skoler har på forbilledlig vis implementeret bevægelse i skolen, mens andre skoler er udfordret af at kunne give det den nødvendige energi og prioritering.

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk

Læs mere ...

Er du interesseret i Trivsel og Bevægelse i Skolen og har lyst til at bruge deres undervisnings-materialer, kan du følge linket her:
» www.trivselogbevægelse.dk

Er du interesseret i Krop og Kompetencer, kan du læse mere på via.dk.