FIIBL med i internationale netværk

25. maj 2016

FIIBL er i øjeblikket med i flere internationale samarbejder og netværk, der arbejder for at samle og formidle ny viden om fysisk aktivitet og sundhed blandt børn og unge. I dette indlæg kan du læse mere om to af de netværk – ENSE og Active Healthy Kids.

European Network of Sport Education (ENSE)
ENSE er en international non-profit organisation med en mængde Europæiske medlemmer – heriblandt også danske repræsentanter. ENSE har eksisteret siden 1989 og samarbejder med partnere fra mere end 30 lande.

Via internationale projekter og netværksdannelse søger ENSE at udvikle og formidle praksisorienteret viden om sport og idræt – især i relation til coaching, management, sundhed og uddannelse.

En liste over organisationens medlemmer og samarbejdspartnere findes på ENSEs nye website. Lektor Karsten Froberg, Syddansk Universitet: Institut for Idræt og Biomekanik, er rådsmedlem i ENSE. Thomas Skovgaard, Centerleder i FIIBL, er bestyrelsesmedlem i ENSE.

ENSE Forum
ENSE afholder hvert andet år ENSE Forum. FIIBL deltog i det sidste forum i Rom, september 2015. Næste forum afholdes på Aarhus Universitet i september 2017. Der informeres mere om det arrangement via FIIBLs hjemmeside senere på året.

Active Healthy Kids
FIIBL er partner i det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance. Netværket indbefatter p.t. 39 lande og består af forskere, sundhedsprofessionelle og andre interessenter, som samarbejder om at formidle og forbedre indsatser vedrørende børn og unge i relation til fysisk aktivitet.

På baggrund af eksisterende udgivelser og andre tilgængelige data har de enkelte landepartnere til opgave at gøre status på det nationale arbejde vedrørende fysisk aktivitet blandt børn og unge i f.eks. skole-, fritids-, og familieliv. Statusbilledet samles i en national profil, der både kan informere lokale tiltag og debatter samt inspirere globalt.

Dansk ekspertgruppe
I forbindelse med funktionen som landepartner har FIIBL etableret en dansk ekspertgruppe, der hjælper til med at identificere bedst tilgængelig viden på området. Gruppen er også central i vurderingen af data og resultater fra tilgængelige studier samt i den afsluttende fase, hvor det via en konsensusproces søges at formulere hovedessensen af den nationale profil.

Ekspertgruppen består for nuværende af repræsentanter fra Dansk Skoleidræt, Statens Institut for Folkesundhed, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, centrene Active Living og Research In Childhood Health fra  Syddansk Universitet (SDU), Region Syddanmark, Danmarks Idrætsforbund, Professionshøjskolen Metropol, VIA University College og desuden er SDU og University College Lillebælt repræsenteret via FIIBL.

Arbejdet med de forskellige faser og produkter i Active Healthy Kids løber af stablen henover forår og sommer 2016. De danske resultater offentliggøres i rapport- og artikelform samt præsenteres på en international konference i slutningen af 2016. 

 

Thomas Skovgaard
Centerleder og Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

tskovgaard@health.sdu.dk