Erfaringer fra et internationalt samarbejde

27. september 2017

ENSE Forum 2017 er netop blevet afholdt som en del af Sport Summit konferencen i Aarhus d. 12.-14. september 2017. Konferencen var inddelt i tre overordnede tematikker: Talent Development, Dual Career samt Sports and Physical Education in Europe, hvor FIIBL i regi af SPEACH-projektet var bidragsydere.

På konferencen blev forskellige undervisningsprogrammer præsenteret, samt de resultater som indtil nu er opnået i SPEACH projektet. Formålet var desuden at diskutere implementering af de forskellige programmer med henblik på at få feedback på de udviklede programmer.

SPEACH-projektet består af repræsentanter fra Belgien, England, Holland, Litauen, Portugal, Spanien og Danmark. Projektet har til formål at udvikle et Europæisk studieprogram, som fleksibelt kan anvendes i videregående uddannelsesforløb indenfor området fysisk aktivitet og sundhed, og vil i januar 2018 nå sin afslutning.

Der er i projektets 3-årige levetid sammenlagt udviklet fem undervisningsprogrammer, som vil blive offentligt tilgængelige på en internetbaseret platform henover efteråret 2017. Programmerne knytter sig til følgende temaetikker:

  • ”Stimulate sport and physical activities for children with special needs towards a bright future”;
  • ”Promoting HEPA among children and youth”;
  • ”Healthy Lifestyle for the whole family”;
  • ”Nutrition, digital technology and HEPA for adults”;
  • ”Influencing & monitoring behaviour towards HEPA”.

I en dansk kontekst er modulerne målrettet bachelor- samt professionsbacheloruddannelserne, og de fungerer som et inspirationskatalog til, hvordan forskellige kontekster af fysisk aktivitet og sundhed kan anvendes og implementeres som en del af undervisningen.

Danielle Nørager Johansen
Akademisk medarbejder

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

djohansen@health.sdu.dk