Er der brug for en ny definition af svømmeduelighed?

15. januar 2016

Projektleder i FIIBL, Stephan Junggren, deltog den 7.-10. januar på World Aquatic Development Conference, som afvikles hvert andet år i Lund, Sverige. Den internationale konference arrangeres af Swedish Center for Aquatic Research, og henvender sig til forskere og praktikere, der interesserer sig for konkurrence- og skolesvømning.

Under temaet Learn to Swim fik Stephan lejlighed til at præsentere projektet Alle skal lære at svømme. Hermed var der lagt op til en diskussion af svømmeundervisningens kvalitet og effekt samt, hvilke faggrupper, som kan tænkes at varetage f.eks. skolesvømningsområdet.

Oplægget blev afholdt i forlængelse af præsentationer fra andre nordiske og internationale forskere, som arbejder med at forbedre børns svømmeduelighed.

Svømmeduelighed
Svømmeduelighed var et gennemgående tema på konferencen. Svømmeduelighed er også et emne, der mere generelt diskuteres i internationale forsker- og praktikermiljøer. De nordiske lande har traditionelt holdt sig til at definere det at kunne svømme 200 meter (50 meter på ryggen), som et basalt udtryk for svømmeduelighed.

Det blev i en paneldebat, som Stephan deltog i, diskuteret, om der er brug for en større grad af international konsensus om, hvad der skal forstås ved svømmeduelighed.

Et forslag går på at fokusere på kompetencer og færdigheder frem for en specifik distance. Under alle omstændigheder er netop svømmeduelighed noget som FIIBL i samarbejde med Dansk Svømmeunion og TrygFonden vil arbejde videre med i projektet Alle skal lære at svømme.

Svømmeundervisningen
Et andet fokuspunkt på konferencen var det at arbejde med svømmeundervisning på en sådan måde, at den giver færdigheder til at kunne redde sig selv og andre – særligt i åbent hav.

Det er også et tema, som FIIBL arbejder med og afprøver i dette og kommende skoleår, som en del af Alle skal lære at svømme. Her flyttes skolesvømningen udendørs til havnebassiner, fjorde og til kysten.

Alle skal lære at svømme er igangsat af Dansk Svømmeunion, med støtte fra TrygFonden. FIIBL medvirker som forskningspartner. Projektet strækker sig over en treårig periode, fra 2015-2017.