Uncategorized

Mange elever har svømning på skoleskemaet

Mange elever har svømning på skoleskemaet 28. oktober 2021 I samarbejde med Dansk Svømmeunion og TrygFonden har FIIBL endnu engang gennemført en undersøgelse, der gør status på svømmeundervisningen i den danske folkeskole. Resultaterne er netop udgivet i et vidensnotat.   Den nye undersøgelse, der er udgivet i regi af projektet Forbedring af børns svømmeduelighed: Kortlægning …

Mange elever har svømning på skoleskemaet Læs videre »

Nyt MOV:E magasin sætter fokus på bevægelse i skolen

Nyt MOV:E magasin sætter fokus på bevægelse i skolen 9. juni 2021 Hvordan, hvorfor og hvor meget landets grundskoler integrerer bevægelse som en del af skoledagen, er til stadighed ’et varmt emne’ blandt de mange parter og interessenter, som er optaget af på hvilke måder, skolen kan danne ramme for alle børn og unges bevægelse. I …

Nyt MOV:E magasin sætter fokus på bevægelse i skolen Læs videre »

Ny ledelse i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Ny ledelse i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring 9. juni 2021 Lektor Lars Breum Christiansen bliver leder af FIIBL. Det sker i tæt samarbejde med centerkoordinator og docent, Jesper von Seelen, UC Syd samt Uddannelses- og forskningsleder, Søren Smedegaard, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lars Breum Christiansen overtager et center, der henover de …

Ny ledelse i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring Læs videre »

SundSkole 2020: Et solidt fundament for arbejdet med børn og unges sundhed og læring

SundSkole 2020: Et solidt fundament for arbejdet med børn og unges sundhed og læring 14. april 2021 Syddansk Universitet har færdiggjort evalueringsrapporten om projektet SundSkole 2020 i Aabenraa Kommune, der har været støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Aabenraa Kommune igangsatte i 2016 projektet SundSkole 2020. Det …

SundSkole 2020: Et solidt fundament for arbejdet med børn og unges sundhed og læring Læs videre »

Nyt MOV:E magasin sætter fokus på grundskolens idrætsundervisning

Nyt MOV:E magasin går helt tæt på grundskolens idrætsundervisning 4. december 2020 “Husk idrætsfaget – ikke kun idrætstøjet”. Sådan lyder overskriften for det nyeste MOV:E magasin. Og det er der en helt særlig grund til. Vi går nemlig helt tæt på grundskolens fjerdestørste fag – Idræt.  Idrætsfaget er i udvikling, og i øjeblikket peger forandringspilen …

Nyt MOV:E magasin sætter fokus på grundskolens idrætsundervisning Læs videre »

Nyt projekt sætter fokus på bevægelse i skolen for børn og unge med særlige behov

Nyt projekt sætter fokus på bevægelse i skolen for børn og unge med særlige behov 22. september 2020 Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler starter Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) i samarbejde med Videnscenter om Handicap et nyt projekt, der skal hjælpe undervisere og pædagoger til at gennemføre differentieret læring …

Nyt projekt sætter fokus på bevægelse i skolen for børn og unge med særlige behov Læs videre »

Livskompetencer gennem idræt på efterskolen

Livskompetencer gennem idræt på efterskolen 2. september 2020 Kan deltagelse i idræt give unge mennesker kompetencer, som de kan bruge i livets andre sammenhænge? Det er muligt – men forskningen peger på, at der skal være et tydeligere fokus på at udvikle og overføre sådanne livskompetencer i undervisningen for at udnytte idrættens potentiale. I et …

Livskompetencer gennem idræt på efterskolen Læs videre »

”Jeg savner ALT” – efterskoleelevers oplevelser af COVID-19 hjemsendelsen

”Jeg savner ALT” – efterskoleelevers oplevelser af COVID-19 hjemsendelsen 18. maj 2020 En ny undersøgelse gennemført af FIIBL i april-maj måned blandt 900 efterskoleelever viser, at de unge under COVID-19 hjemsendelsen især har savnet venner og hverdagen på skolen.    I dag åbner landets efterskoler efter to måneders nedlukning. Eleverne kan igen vende tilbage til …

”Jeg savner ALT” – efterskoleelevers oplevelser af COVID-19 hjemsendelsen Læs videre »

Styrket samarbejde om forskning i børn, unge og bevægelse

Styrket samarbejde om forskning i børn, unge og bevægelse 23. april 2020 Nyt partnerskab i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) sætter endnu mere spot på børn og unges fysiske aktivitet, trivsel, sundhed og læring. Ambitionen i FIIBL er at udvikle og formidle ny praksisnær viden om, hvordan idræt og bevægelse kan …

Styrket samarbejde om forskning i børn, unge og bevægelse Læs videre »