Børn, unge og bevægelse: Fra politik til praksis

Torsdag d. 4. maj var FIIBL og UCL Campus Odense vært for konferencen Børn, unge og bevægelse – fra Politik til Praksis, hvor også netværket Active Healthy Kids blev præsenteret. Formålet med konferencen var at sætte fokus på, hvordan politiske strategier vedrørende bevægelse hos børn og unge føres endnu bedre ud i praksis.

Prorektor ved UCL Steffen Svendsen bød velkommen, hvorefter Lisbeth Runge Larsen, Adjunkt og Centerkoordinator i FIIBL, præsenterede netværket Active Healthy Kids Global Alliance og de første resultater af det internationale samarbejde. Lisbeth fremhævede, at Danmark samlet set placerer sig godt i den internationale sammenligning mellem de 38 lande. Dette skyldes blandt andet, at Danmark scorer højt på områder, der vurderer de strategiske indsatser for at fremme bevægelse, samt at rigtig mange danske børn går til organiseret idræt. Læs mere i rapporten The Danish Report Card on Physical Activity for Children and Youth.

Formiddagens program bestod desuden af oplæg fra Thomas Skovgaard (Lektor og Centerleder ved FIIBL), Jens Troelsen (Professor og Forskningsleder ved Active Living, SDU), Peter Lund Kristensen (Lektor, SDU), Lars Østergaard (Adjunkt, SDU) og Lasse Lyck (Projektkonsulent, DIF). Disse oplæg præsenterede de første resultater af det internationale samarbejde Active Healthy Kids Global Allliance. Oplægsholderne uddybede baggrunden for vurderingen af Danmarks flotte karakterer. I Danmark har vi mange gode strategier for bevægelse blandt børn og unge, men der er stadig udfordringer med at implementere bevægelse i børn og unges hverdag, så de opfylder sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet.

Efter frokostpausen fordelte deltagerne sig på to workshops. Hver workshop fik spørgsmålet: ”Hvordan bliver vi bedre til at skabe samspil mellem politiske strategier på bevægelsesområdet og udmøntning i praksis?” Workshop A omhandlede de 0-6-årige børn. Opsamlingen på denne workshop pointerede nødvendigheden af mere forskning på området samt opfordrede til, at de kvalitative sider af bevægelse også prioriteres. Det handler ikke kun om, hvor meget børn bevæger sig, men i ligeså høj grad om hvordan, herunder også fokus på hverdagskulturen i institutionerne. Workshop B omhandlede børn fra 7-17 år. Et af budskaberne fra denne workshop var blandt andet, at der skal findes metoder til at få forældrene til at engagere sig mere i børn og unges idræts- og bevægelsesliv.

Dagen blev rundet af med en inspirerende paneldebat med deltagelse af Annette Vilhelmsen (Direktør på Tietgen og Hovedbestyrelsesmedlem, DGI), Henrik Brandt (Direktør, IDAN), Niels Grinderselv (Afdelingsleder i DGI Lab), Børge Koch (Videnscenterchef, UC SYD) og Mikkel Nørtoft Magelund (Ledder af Bredde og Motion, DIF). Diskussionerne berørte blandt andet, hvilken rolle foreningslivet, skoler og andre institutioner spiller i børn og unges motivation til bevægelse og idræt, ligesom der fremstod et ønske om mere fokus på viden til forældrene, mere åbenhed imellem skoler og foreninger, fokus på selvorganiseret idræt samt inklusion af børn med forskellige typer af vanskeligheder.

Er du interesseret i det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance og har lyst til at læse mere, kan du følge linket her: www.activehealthykids.org

Oplæg
Det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance v. Lisbeth Runge Larsen
Børn og unges fysiske aktivitet: Politiske prioriteringer og investeringer v. Thomas Skovgaard
De nære omgivelser: Skole, familie, venner og de fysiske omgivelser v. Jens Troelsen
Fysisk aktivitet og stillesiddende tid v. Peter Lund Kristensen
Aktiv transport v. Lars Østergaard
Organiseret idræt v. Lasse Lyck

Workshops 
Workshop A: 0-6 år v. Jens-Ole Jensen
Workshop B: 7-17 år v. Søren Smedegaard