Børn og unges fysiske aktivitet og bevægelse

På denne side finder du både udvalgte rapporter, udgivelser og materialer, der alle har fokus på børn og unges fysiske aktivitet
og bevægelse. 

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige

Rapporten præsenterer den første nationale monitorering af objektivt målt fysisk aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd blandt 11-, 13- og 15-årige. 

Udgiver: Sundhedsstyrelsen, 2019

 

Skolebørnsundersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children – a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 42 lande.

Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer og leverer data om 11-15-åriges sundheds­adfærd og selvrapporterede helbred.

Data anvendes til grund­forskning og som grundlag for sundheds­fremme blandt børn og unge.

Danskernes motion- og sportsvaner 2016

Rapporten Danskernes motions- og sportsvaner 2016 giver et billede af, hvor mange danskere der dyrker sport og motion, hvilke aktiviteter de dyrker, og hvordan aktiviteterne bliver organiseret. 

Udgiver: Idrættens Analyseinstitut, 2016

Active Healthy Kids

Active Healthy Kids er et internationalt netværk, der består af 49 lande fordelt over hele verden. Danmark har været en del af netværket siden 2016, og på vegne af netværket har FIIBL udgivet Active Healthy Kids-DK, der bidrager til Active Healthy Kids Global Alliance. 

Projektet bidrager til at give et billede af, hvor aktive danske børn er sammenlignet med en lang række andre lande.