Bevægelse i skolen

På denne side finder du udvalgte rapporter og udgivelser med fokus på fysisk aktivitet og bevægelse i skolen  

At sætte børn i bevægelse – fra viden til handling

Rapporten præsenterer en evaluering af, hvilken effekt skolebaserede fysisk aktivitetsinterventioner har børn og unges fysiske aktivitetsniveau. 

Rapporten bygger på en systematisk gennemgang af relevant forskningslitteratur. 

Bevægelse i skolen: En kortlægning af børn og unges fysisk aktivitet og stilledesiddende adfærd

I rapporten præsenteres objektive målinger af, hvor fysisk aktive danske skoleelever er. Rapporten er den første af sin slags, hvor der er udført direkte målinger på elevernes bevægelse.

Du kan bl.a. læse, hvordan bevægelsen fordeler sig på frikvarterer og undervisning – herunder også idrætsfaget. 

Dansk Skoleidræts undersøgelser om bevægelse i skoledagen.

Danske Skoleidræt udgiver løbende undersøgelser med fokus på, hvordan det går med bevægelse i skoledagen. I undersøgelserne kan du blandt andet blive klogere på mængden af bevægelse, samt hvornår og hvordan bevægelsen finder sted. 

Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

Denne rapport fra Vidensråd for forebyggelse fra 2016 er en opsamling af de væsentligste referencer til viden om sammenhængen mellem forskellige typer af bevægelse i skolen og effekten på læring, trivsel og sundhed.

Det aktive frikvarter - mere bevægelse i skolegården

Rapporten giver et hurtigt overblik over resultaterne fra to større forskningsprojekter, der har fokus på at fremme bevægelse blandt eleverne på mellemtrin og udskolingen.

VIVE: Undersøgelse af reformens elementer

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udgiver løbende rapporter om folkeskolereformens elementer – herunder også hvordan det går med implementeringen af motion og bevægelse. 

Materialer og inspiration
til bevægelse i undervisningen og frikvarteret

Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skolen

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at “flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”.

I gennem projektet blev der, sammen med udvalgte danske folkeskoler, udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

www.trivselogbevægelse.dk kan du finde inspiration til: 

» Idrætsundervisningen
» Brain Breaks i undervisningen
» Frikvartersaktiviteter