Bevægelse i skolen

4. april 2016

Vidensrådet for Forebyggelse offentliggjorde d. 31. marts 2016 en ny rapport, der på baggrund af nuværende forskning gør status for, hvordan fysisk aktivitet gavner læring, sundhed og trivsel blandt børn og unge.

Fokus er på grundskolen som arena. Rapporten, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe med Professor Bente Klarlund Pedersen som formand, kan findes her.

I de her år er der en del forskning i gang netop i krydsfeltet mellem læring, faglig præstation og trivsel – både nationalt og internationalt.

Et af de hjemlige eksempler herpå er Trivsel og Bevægelse i Skolen projektet, hvori det undersøges om det at øge børns motivation for og glæde ved bevægelse hænger sammen med styrket fysisk selvopfattelse og generel trivsel. Projektet tager udgangspunkt i ’skolens dagligdag’ og har til hensigt at udvikle forslag til indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes på mange af landets skoler. I skoleåret 2015/16 deltager 24 skoler og godt 3000 elever sammen med deres lærere i projektets afsluttende evalueringsfase. Læs mere om projektet på trivselogbevægelse.dk. 

 

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk