Arrangementer

Kommende og tidligere arrangementer afholdt af FIIBL og samarbejdspartnere. 

 

 

 

 

Trivsel og Bevægelse i Skolen – hvordan gik det?

November, 2017

Forskningsprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen har gennem de sidste tre år undersøgt, hvordan elevernes trivsel i skolen kan fremmes gennem bevægelse. Projektet tager udgangspunkt i skolens dagligdag – med fokus på indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes på landets skoler. Visionen er at: Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen. 

Projektindsatserne har været gennem grundig evaluering, som bl.a. inkluderer en række effektmål og virkningsmekanismer. Hvad skal der i første omgang til for, at skolerne lykkes med at skabe en ny praksis på idræts- og bevægelsesområdet? Og hvad skal der til for, at alle elever er motiveret for og trives i bevægelsesaktiviteterne? 

Det er blevet tid til at gøre status og dele resultater og erfaringer fra de sidste års arbejde. 

Tid: 22. november 2017, kl. 09.00 – 15.00 
Sted: Lokale O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Konferencen henvender sig især til: Forskere, undervisere, ledere, konsulenter og andre interesserede medarbejdere fra forskningsinstitutioner, professionsuddannelser, organisationer, myndigheder, kommuner, regioner og skoler med interesse for bevægelse og trivsel. 

Pris: Gratis – efter først-til-mølle-princippet. 
Ved udeblivelse uden afbud medfører et gebyr på 250,- 

Tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist d. 15. november 2017. 

Invitation og program

 

Børn, unge og bevægelse: Fra Politik til Praksis

Maj, 2017

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) byder ind til en konferencedag, der har fokus på at:

  • Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale strategier om fysisk aktivitet og idræt gøres til virkelighed blandt børn og unge.
  • Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes for, at flere børn og unge får glæde af et liv i bevægelse
  • Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i bevægelse.

 

Konferencen henvender sig især til: 
Beslutningstagere, ledere og konsulenter fra organisationer, myndigheder og ministerier, kommuner og regioner; virksomheder og private aktører med interesse for at fremme bevægelse blandt børn og unge.

Tid
4. maj 2017, kl. 8.30 – 15.30

Sted 
University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M (lokale følger)

Pris og tilmelding
250,00 kr. pr deltager (inkl. moms)
Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 1. maj
Kontaktperson: Lisbeth Runge Larsen – lrla@ucl.dk 

Invitation med program
Oplæg

”Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”

April, 2017

En konferencedag om trivsel og bevægelse i skolen – med fokus på ny, praksisorienteret forskning 

Rundt om i landet indbydes der nu til konference med overskriften Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen. Konferencedagene sætter fokus på erfaringer og resultater fra det stort anlagte skoleforskningsprojekt Trivsel og Bevægelse i Skolen støttet af TrygFonden. 

Invitation

I samspil hermed præsenteres flere eksempler på innovative skolebaserede projekter med idræt og bevægelse som omdrejningspunkt og forankret hos de deltagende vidensinstitutioner (programmet vil derfor variere fra sted til sted). Konferencerne organiseres i fællesskab af FIIBL, SDU, UCL, VIA og KOSMOS.

Konferencen henvender sig i særlig grad til lærer, pædagoger, kommuner, konsulenter, idrætsorganisationer og andre med interesse for organisering og tilrettelæggelse af idræt og bevægelse i skolen.

Konferencen bidrager med en mangfoldighed af oplægsholdere og indeholder både formidling fra forskningsprojekter, erfaringer og anbefalinger fra skoler, der har deltaget i projekter, debatter samt fælles fokus på hvordan kan du/vi på bedste vis få omsat denne viden til egen skolepraksis. Diskussioner og tid til erfaringsudveksling vil derfor blive vægtet højt på konferencen. 

Konferencerne afholdes: 

19. april 2017 – kl. 09.30-15.30 (registrering og kaffe fra 08.45)
Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

AFLYST – 24. april 2017 – kl. 09.30-15.30 (registrering og kaffe fra 08.45)
Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø – AFLYST

26. april 2017 – kl. 09.30-15.30 (registrering og kaffe fra 08.45)
UCL, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M, lokale: AU 103

Præcise lokaler følger. 

Tilmelding
Deltagelse er gratis efter først-til-mølle princippet. Forplejning samt trykte publikationer uddelt på dagen er ligeledes gratis. Ved manglende fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr.

Tilmeld dig her – tilmeldingsfristen er 12. april 2017. 

For yderligere information kontakt Søren Smedegaard (ssmedegaard@health.sdu.dk)

Detaljeret program

 

 

Konference om børn og unge i skolen – hvordan får vi sat Drøn på skolegården?

Januar, 2017

Kræftens Bekæmpelse, Realdania, Lokale og Anlægfonden og forskningsenheden Active Living i regi af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet inviterer til konference om børn og bevægelse i skolen. Konferencen har fokus på erfaringerne og forskningsresultaterne i forbindelse med det storstilede interventionsprojekt Drøn på Skolegården. 

Konferencen henvender sig i særlig grad til skoler, kommuner, forskere, bygherrer og arkitekter med interesse for børn og bevægelse i skolen. Konferencen bidrager med en mangfoldighed af oplægsholdere og rummer både korte tematiske oplæg og længerevarende debatterende workshops. Der vil i høj grad være mulighed for at få og dele erfaringer om børn og bevægelse i skolen.  

Tid: Torsdag d. 19. januar 2017, kl. 9.30 – 15.00 

Sted: Lokale O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 

Tilmelding: Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Forplejning på dagen samt trykte publikationer om erfaringer fra Drøn på Skolegården er ligeledes gratis. Ved manglende fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr. 

For yderligere information kontakt Charlotte Skau Pawlowski (cspawlowski@health.sdu.dk). 

Tilmeld dig her – Tilmeldingsfristen er d. 12. januar 2017. 

Program

Hvad er projekt Drøn på skolegården? Drøn på skolegården er et interventionsprojekt, som skal skabe ny viden om eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn – også de mindst aktive og både i og efter skoletid. Syv danske skoler har fået støtte til at skabe drøn på skolegården. 

Læs mere om projektet på www.droen.dk

The effect of classroom based physical activity on cognition and academic achievement

December, 2016

Fredag d. 9. december 2016 forsvarer Mona Have Nielsen sit Ph.d. projekt: “The effect of classroom based physical activity on cognition and academic achievement”

Tidspunkt: 13.00

Sted: Lab for Leg og Innovation, Bygning 39, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Invitation

Trivsel blandt børn og unge

November, 2016

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse & Læring (FIIBL) afholdte d. 22. november 2016 seminardag om trivsel og bevægelse blandt børn og unge. På dagen blev nyeste viden om trivsel og bevægelses betydning for børne- og ungelivet præsenteret. 

Seminaret henvendte sig i særlig grad til konsulenter, forskere, undervisere, innovatører, pædagogisk personale og ledere.  Seminaret blev afholdt på University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M  

Oplæg

Lars Breum: Trivsel og Bevægelse i Skolen
Adjunkt, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vibeke Koushede: ABC for mental sundhed
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

Carsten Obel: Samarbejde med danske kommuner om mental sundhed
Professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

Ida Enghave: Just Human
Direktør, Just Human

 

For yderligere information kontakt Louise Stjerne Knudsen (lsknudsen@health.sdu.dk)

Program

 

9. klasseprøven i idræt 2015 – en undersøgelse med fremadrettede perspektiver

Januar, Februar, 2016

Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC Syd), VIA University College og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (UCL, SDU) indledte i foråret 2015 et samarbejde om at undersøge 9. klasse prøven i idræt. Den fælles undersøgelse er nu ved sin afslutning, og der blev i den forbindelse afholdt 4 workshops. Læs en reportage fra workshoppen i Odense her. 

En workshop – 4 byer!

De fire workshops blev afholdt på hhv. Frederiksberg, i Kolding, Aahus og Odense. Arrangementet henvendte sig til idrætslærere i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, skoleledere, idrætskonsulenter, idrætsstuderende, idrætslærerstuderende m.fl. På dagen blev resultaterne af undersøgelsen af 9. klasse prøven i idræt præsenteret. 

Hent oplæg:

Ud af kriminalitet og ind i idræt

November, 2015

Ud af kriminalitet og ind i idræt er overskriften på en projektportefølje som i disse år gennemføres i danske fængsler. Den 10. november 2015 blev der afholdt konference på Syddansk Universitet, hvor vigtige resultater af interventionerne i Ringe Statsfængsel og Søbysøgård Statsfængsel blev præsenteret.

Konferencens hovedpunkter var:

  1. Idræt som resocialiserende metode – hvad viser forskningen?
  2. Pædagogiske principper for indsatser i åbne og lukkede fængsler.
  3. Præsentation af resultater

 

Hent oplæg: