Arrangementer

På denne side finder du kommende arrangementer, der afholdes af FIIBL og samarbejdspartnere.

Du kan holde dig opdateret på arrangementer ved at tilmelde dig FIIBLs nyhedsbrev.

Kommende arrangementer

2020

Idrætsefterskoleskolekonferencen
2020
Tidspunkt
TBA
Sted
Syddansk Universitet, Odense
Kontakt
Lise Maria Elkrog-Hansen
lmhansen@health.sdu.dk
PeopleScience #5
Tidspunkt
TBA
Sted
Syddansk Universitet, Odense
Kontakt
Louise Stjerne Knudsen
lsknudsen@health.sdu.dk
+45 29 43 78 73
Hvad er PeopleScience?

PeopleScience er for alle og afholdes som korte pop-up-events, der har fokus på at formidle og dele indsigter og viden fra forskningens verden – på en praksisnær og vedkommende måde.

PeopleScience er et samarbejde mellem Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) på SDU og adfærdsbureauet WElearn. 

Tidligere arrangementer

Find materiale, oplæg, videoer mv. fra tidligere arrangementer i FIIBL

2019

Hvorfor er idrætsefterskoler så populære, og hvordan formår skolerne år efter år at skabe rammerne om et helt unikt ophold, som sætter spor mange år efter? Hvad mener eleverne, de får med fra efterskoleopholdet – og er dét det samme som skolerne tror, de får med? Er der for meget idræt og for lidt læring og dannelse på idrætsefterskolerne – eller går de hånd i hånd?

 

Disse spørgsmål og mange flere blev diskuteret på Idrætsefterskolekonferencen 2019. 

 

Konferencen tog afsæt i Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler, som er etableret af BGI akademiet, Glamsdalens Idrætsefterskole, Vejstrup Efterskole og FIIBL. Der er bl.a. blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 850 elever på de tre idrætsefterskoler og en række kandidatafhandlinger, som går i detaljen med skolernes praksis og kultur.

 

Konferencen blev afholdt 8. august 2019 på Syddansk Universitet i Odense.

 

» Find materiale fra konferencen

 

Kontakt
Lise Maria Elkrog-Hansen
Projektkoordinator, FIIBL
lmhansen@health.sdu.dk
Tlf. 22 32 92 71

Hvad skal der til for, at flere børn og unge bevæger sig mere i hverdagen?

På vegne af Active Healthy Kids Netværket inviterede Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring til konference om Børn, Unge og Fysisk Aktivitet. 

 

Gennem spændende oplæg og tema-workshops satte konferencen fokus på, hvad der skal til for at endnu flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdagsliv.

 

Læs mere om Active Healthy Kids:


» Active Healthy Kids Danmark folder
» Active Healthy Kids Global Alliance

» Se videoer fra konferencen

2017

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) inviterede i maj 2017 til konference med fokus på at: 

 

  • Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale strategier om fysisk aktivitet og idræt gøres til virkelighed blandt børn og unge.
  • Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes for, at flere børn og unge får glæde af et liv i bevægelse
  • Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i bevægelse.

» Se oplæg fra dagen 

 

2016

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse & Læring (FIIBL) afholdte d. 22. november 2016 seminar om trivsel og bevægelse blandt børn og unge.

 

På dagen blev nyeste viden om trivsel og bevægelses betydning for børne- og ungelivet præsenteret. 

 

Oplæg

 

Lars Breum: Trivsel og Bevægelse i Skolen
Adjunkt, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

 

Vibeke Koushede: ABC for mental sundhed
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

 

Carsten Obel: Samarbejde med danske kommuner om mental sundhed
Professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

 

Ida Enghave: Just Human
Direktør, Just Human

2015

Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC Syd), VIA University College og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (UCL, SDU) indledte i foråret 2015 et samarbejde om at undersøge 9. klasse prøven i idræt.

 

Den fælles undersøgelse er afsluttet, og der blev i den forbindelse afholdt 4 workshops i januar/februar 2015.

 

» Læs rapporten 9. klasse prøve i idræt 2015: En undersøgelse med fremadrettede perspektiver

 

» Læs en reportage fra workshoppen i Odense her. 

 

Hent oplæg:

» KOSMOS

» VIA

» FIIBL

» UVM

» Afrunding

Ud af kriminalitet og ind i idræt var overskriften på en projektportefølje som blev gennemført i danske fængsler i løbet af 2015. Den 10. november 2015 blev der afholdt konference på Syddansk Universitet, hvor vigtige resultater af interventionerne i Ringe Statsfængsel og Søbysøgård Statsfængsel blev præsenteret.

 

Konferencens hovedpunkter var:

  1. Idræt som resocialiserende metode – hvad viser forskningen?
  2. Pædagogiske principper for indsatser i åbne og lukkede fængsler.
  3. Præsentation af resultater

Hent oplæg:

 

» Ud af kriminalitet og ind i idræt

» Læs publikation