Arrangementer

Du kan holde dig opdateret på kommende arrangementer ved at tilmelde dig FIIBLs nyhedsbrev.

Kommende arrangementer

2021

Webinar:
MoveHealthy – forebyggelse af idrætsskader i skole og forening

FIIBL har de seneste tre år været del af EU Erasmus+ projektet MoveHealthy, der har fokus på skadesforebyggelse i skole- og foreningsregi.

På baggrund af projektet er der udviklet en ny platform med øvelser til brug i undervisnings- eller foreningsregi. Øvelserne er designet til at kunne fungere som en del af opvarmningen til idrætsundervisning eller som en integreret del af fodbold- eller basketballtræningen.

På webinaret præsenterer vi resultater og produkter fra projektet, og inviterer til en åben diskussion af MoveHealthy og mere generelle måder at forebygge idrætsskader på blandt børn og unge.

Tidspunkt:
8. december kl 13.30 – 15.30

Program: 

  • Præsentation af MoveHealthy Projektet
  • Oplæg om skadesforebyggelse generelt
  • Gennemgang af platform og øvelser
  • Dialog om platformens anvendelsesmuligheder
  • Tak for i dag

» Tilmelding

Kontakt

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

Til info, så vil webinaret blive optaget. 

Tidligere arrangementer

Find materiale, oplæg, videoer mv. fra tidligere arrangementer i FIIBL

2021

Webinarrække fra november 2021:
Bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud - hvor skal vi hen?
Webinar 1: Udfordringernes omfang og årsager
Webinar 2: Bevægelse i børnehaver, vuggestuer og dagplejer
Webinar 3: Fremtidige indsatser og vidensopbygning

Bevægelse er vigtigt for børns motoriske udvikling, trivsel og sundhed. Der er derfor behov for et styrket fokus på bevægelsesindsatsen på 0-6 års området.

Gennem en webinarrække satte FIIBL, DIF og KL fokus på dette vigtige område, og på hvordan dagtilbuddenes pædagogiske praksis kan videreudvikles.

» Hent det samlede program med oplægsholdere

Kontakt

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

Lars Breum Christiansen
lbchristiansen@health.sdu.dk

Materiale og video fra webinar om "Idræt og bevægelse i skolen for alle!" afholdt d. 10. juni 2021.
Download oplæg fra webinaret

» Inklusionsforståelser – introduktion til en professionsudfordring
Oplæg ved Christian Quvang, UC SYD

» Idræt og bevægelse i skolen
Bodil Borg Høj, VIA og Andreas Bolding Christensen, UCL

Se webinaret "Idræt og Bevægelse i skolen for alle"
Om webinaret

Idrætsfaget og bevægelse spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at virkeliggøre idéerne bag den inkluderende skole. Bevægelse og idræt rummer potentialet til at give alle elever positive fællesskabsoplevelser præget af ligeværd og med plads til forskellighed.

Men hvordan indløses potentialet bedst? Det sætter vi fokus på ved at tage fat i nogle af de centrale muligheder og udfordringer skolens lærere, pædagoger og ledelse oplever i arbejdet med at inkludere alle elever i idrætsundervisningen og bevægelse.

Webinaret byder også på diskussioner af inklusionsforståelser og såvel oplægsholdere som deltagere udfordres på at formulere spørgsmål til videre undersøgelse og forskning i bevægelse, idræt og inklusion i skolen.

Oplægsholdere

  • Hans Christian Quvang Jørgensen, Docent, UC SYD
  • Andreas Bolding Christensen, Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Bodil Borg Høj, Lektor, VIA University College

Thomas Skovgaard, Center for Grundskoleforskning, er moderator.

Webinaret blev afholdt i regi af Center for Grundskoleforskning på SDU. 

2020

Materiale og video fra webinar om "Bevægelse i skolen" afholdt
den 4. december 2020
Download oplæg fra webinaret
Se webinaret "Bevægelse i skolen"
Om webinaret

Med den seneste folkeskolelov blev det et krav, at elever på alle klassetrin i løbet af en gennemsnitlig skoledag skal være fysisk aktive 45 minutter. En del af landets skoler er helt i mål med den skærpede bevægelses-indsats. Andre skoler har endnu ikke fundet de helt rette løsninger.

Undersøgelser fra de seneste år peger på en række udfordringer forbundet med implementering og forankring af den fysisk aktive skoledag.

På webinaret dykker vi ned i både de udfordringer og muligheder, som kan være forbundet med at implementere mere motion og bevægelse i folkeskolen og den samlede grundskolesektor.

Seminaret har fokus på at diskutere og give input til, hvordan vi sørger for, at alle børn og unge får en aktiv skoledag.

Webinaret er ét ud af fem webinarer, der afholdes i regi af Center for Grundskoleforskning på SDU. Webinar-rækken har til formål at belyse de emner og fokusområder, som centret lige nu arbejder med og er optaget af.