Arrangementer
& aktiviteter i FIIBL

FIIBL afholder løbende forskellige typer af  arrangementer og aktiviteter. 

Du kan holde dig opdateret på kommende arrangementer på denne side og ved at tilmelde dig FIIBLs nyhedsbrev.

På denne side finder du også materiale fra et antal tidligere arrangementer. 

Kommende arrangementer

2022

Idrætsefterskolekonferencen 2022

Tid: 4. august kl. 13.00-17.00
Sted: Syddansk Universitet, Odense 
Pris: 375 kr. (inkl. moms)

Vil du vide mere om, hvordan idrætsefterskoler bidrager til elevernes idrætslige og personlige udvikling, og hvilken betydning idræt tillægges samt spiller i elevernes dannelsesprocesser? Og er du desuden nysgerrig på forskelle og ligheder mellem idrætsefterskoler, og hvorfor eleverne vælger denne skoleform til?

Så deltag i Idrætsefterskolekonferencen 2022, og bliv opdateret på nyeste forskning inden for idrætsefterskoler.

På konferencen præsenterer vi fund Ph.d.-studiet Idrætsefterskoler – dannelse med krop og sjæl samt resultater fra Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022. Lektor Carsten Hvid Larsen fra SDU og docent Jens-Ole Jensen fra VIA holde oplæg om deres forskning – set i et efterskoleperspektiv. 

Dagens afsluttes med paneldebat og fælles diskussion med deltagelse fra forskere, praktikere og relevante fagfolk.

Konferencen henvender sig primært til efterskolelærere, ledere, forskere og andre interesserede. 

Vi glæder os til at se jer til en indholdsrig dag! 

Tilmeldingsfrist: 20. juli 2022

Datoen for konferencen er lagt lige inden skolestart, hvilket giver god mulighed for en fælles inspirationseftermiddag for både ledelse og lærere.
I tilmeldingen er det som skole muligt at tilmelde flere deltagere. Skulle antallet af deltagere ændre sig i løbet af foråret, kan det ændres løbende, idet faktureringen først udsendes umiddelbart før konferencedagen.

Idrætsefterskolekonferencen 2022 afholdes i et samarbejde mellem FIIBL og Center for Grundskoleforskning på SDU

Program

12:30
Ankomst og let forplejning

13:00 – 13:15
Velkomst 

13:15 – 14:15
Præsentation af fund fra Ph.d.-studie og Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022

14:15 – 14:40  
Kaffepause

14:40 – 15:20  
Oplæg af Carsten Hvid Larsen: ”Succesfulde udviklingsmiljøer og kulturel ledelse”

15:20 – 15:30  
Kort pause

15:30 – 16:10
Oplæg af Jens-Ole Jensen: ”Perspektiver på dannelse i efterskolen”

16:10 – 17:00  
Paneldebat og afrunding

Kontakt

Spørgsmål om konferencen kan rettes til Sofie Morley på mail: smorley@health.sdu.dk

Tidligere arrangementer

Find materiale, oplæg, videoer mv. fra tidligere arrangementer i FIIBL

2021

Webinarrække fra november 2021:
Bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud - hvor skal vi hen?
Webinar 1: Udfordringernes omfang og årsager
Webinar 2: Bevægelse i børnehaver, vuggestuer og dagplejer
Webinar 3: Fremtidige indsatser og vidensopbygning

Bevægelse er vigtigt for børns motoriske udvikling, trivsel og sundhed. Der er derfor behov for et styrket fokus på bevægelsesindsatsen på 0-6 års området.

Gennem en webinarrække satte FIIBL, DIF og KL fokus på dette vigtige område, og på hvordan dagtilbuddenes pædagogiske praksis kan videreudvikles.

» Hent det samlede program med oplægsholdere

hands, friendship, friends
Kontakt

Lars Breum Christiansen
lbchristiansen@health.sdu.dk

Materiale og video fra webinar om "Idræt og bevægelse i skolen for alle!" afholdt d. 10. juni 2021.
Om webinaret

Idrætsfaget og bevægelse spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at virkeliggøre idéerne bag den inkluderende skole. Bevægelse og idræt rummer potentialet til at give alle elever positive fællesskabsoplevelser præget af ligeværd og med plads til forskellighed.

Men hvordan indløses potentialet bedst? Det sætter vi fokus på ved at tage fat i nogle af de centrale muligheder og udfordringer skolens lærere, pædagoger og ledelse oplever i arbejdet med at inkludere alle elever i idrætsundervisningen og bevægelse.

Webinaret byder også på diskussioner af inklusionsforståelser og såvel oplægsholdere som deltagere udfordres på at formulere spørgsmål til videre undersøgelse og forskning i bevægelse, idræt og inklusion i skolen.

Oplægsholdere

  • Hans Christian Quvang Jørgensen, Docent, UC SYD
  • Andreas Bolding Christensen, Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Bodil Borg Høj, Lektor, VIA University College

Webinaret blev afholdt i regi af Center for Grundskoleforskning på SDU. 

Se webinaret "Idræt og Bevægelse i skolen for alle"
Download oplæg fra webinaret

» Inklusionsforståelser – introduktion til en professionsudfordring
Oplæg ved Christian Quvang, UC SYD

» Idræt og bevægelse i skolen
Bodil Borg Høj, VIA og Andreas Bolding Christensen, UCL

2020

Materiale og video fra webinar om "Bevægelse i skolen" afholdt den 4. december 2020
Om webinaret

Med den seneste folkeskolelov blev det et krav, at elever på alle klassetrin i løbet af en gennemsnitlig skoledag skal være fysisk aktive 45 minutter. En del af landets skoler er helt i mål med den skærpede bevægelses-indsats. Andre skoler har endnu ikke fundet de helt rette løsninger.

Undersøgelser fra de seneste år peger på en række udfordringer forbundet med implementering og forankring af den fysisk aktive skoledag.

På webinaret dykker vi ned i både de udfordringer og muligheder, som kan være forbundet med at implementere mere motion og bevægelse i folkeskolen og den samlede grundskolesektor.

Seminaret har fokus på at diskutere og give input til, hvordan vi sørger for, at alle børn og unge får en aktiv skoledag.

Se webinaret "Bevægelse i skolen"
Download oplæg fra webinaret

» Bevægelse i skolen
Oplæg ved Thomas Skovgaard, Jesper von Seelen & Søren Smedegaard

Scroll til toppen