Arrangementer

Du kan holde dig opdateret på kommende arrangementer ved at tilmelde dig FIIBLs nyhedsbrev.

Kommende arrangementer

2021

Webinarrække:
Bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud - hvor skal vi hen?

Bevægelse er vigtigt for børns motoriske udvikling, trivsel og sundhed. Der er derfor behov for et styrket fokus på bevægelsesindsatsen på 0-6 års området. Gennem en webinarrække vil FIIBL, DIF og KL sætte fokus på dette vigtige område, og på hvordan dagtilbuddenes pædagogiske praksis kan videreudvikles.

På de tre webinarer, der afholdes i november 2021, vil der blive præsenteret og diskuteret nyeste og bedst tilgængelige viden på området. Der vil være oplæg fra forskere og kommunale praktikere, som efterfølgende indgår som ramme for fælles diskussion. Målet er dermed, at den fremlagte viden og dialogen mellem forskning og praksis danner afsæt for mulige fremtidige tiltag.

» Hent det samlede program med oplægsholdere

Webinar 1: Udfordringernes omfang og årsager
Tirsdag d. 2. november kl. 13.30-15.30
Webinar 2: Bevægelse i børnehaver, vuggestuer og dagplejer
Onsdag d. 10. november kl. 13.30-15.30
Webinar 3: Fremtidige indsatser og vidensopbygning
Torsdag d. 18. november kl. 13.30-15.30
Kontakt

Danielle Nørager Johansen
djohansen@health.sdu.dk

Lars Breum Christiansen
lbchristiansen@health.sdu.dk

Tidligere arrangementer

Find materiale, oplæg, videoer mv. fra tidligere arrangementer i FIIBL

2021

Materiale og video fra webinar om "Idræt og bevægelse i skolen for alle!" afholdt d. 10. juni 2021.
Download oplæg fra webinaret

» Inklusionsforståelser – introduktion til en professionsudfordring
Oplæg ved Christian Quvang, UC SYD

» Idræt og bevægelse i skolen
Bodil Borg Høj, VIA og Andreas Bolding Christensen, UCL

Tidspunkt
10. juni 2021
Sted
Online
Kontakt
Louise Stjerne Knudsen
lsknudsen@health.sdu.dk
Se webinaret "Idræt og Bevægelse i skolen for alle"
Om webinaret

Idrætsfaget og bevægelse spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at virkeliggøre idéerne bag den inkluderende skole. Bevægelse og idræt rummer potentialet til at give alle elever positive fællesskabsoplevelser præget af ligeværd og med plads til forskellighed.

Men hvordan indløses potentialet bedst? Det sætter vi fokus på ved at tage fat i nogle af de centrale muligheder og udfordringer skolens lærere, pædagoger og ledelse oplever i arbejdet med at inkludere alle elever i idrætsundervisningen og bevægelse.

Webinaret byder også på diskussioner af inklusionsforståelser og såvel oplægsholdere som deltagere udfordres på at formulere spørgsmål til videre undersøgelse og forskning i bevægelse, idræt og inklusion i skolen.

Oplægsholdere

  • Hans Christian Quvang Jørgensen, Docent, UC SYD
  • Andreas Bolding Christensen, Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Bodil Borg Høj, Lektor, VIA University College

Thomas Skovgaard, Center for Grundskoleforskning, er moderator.

Webinaret blev afholdt i regi af Center for Grundskoleforskning på SDU. 

2020

Materiale og video fra webinar om "Bevægelse i skolen" afholdt
den 4. december 2020
Download oplæg fra webinaret
Tidspunkt
4. december 2020
Sted
Online
Kontakt
Louise Stjerne Knudsen
lsknudsen@health.sdu.dk
Se webinaret "Bevægelse i skolen"
Om webinaret

Med den seneste folkeskolelov blev det et krav, at elever på alle klassetrin i løbet af en gennemsnitlig skoledag skal være fysisk aktive 45 minutter. En del af landets skoler er helt i mål med den skærpede bevægelses-indsats. Andre skoler har endnu ikke fundet de helt rette løsninger.

Undersøgelser fra de seneste år peger på en række udfordringer forbundet med implementering og forankring af den fysisk aktive skoledag.

På webinaret dykker vi ned i både de udfordringer og muligheder, som kan være forbundet med at implementere mere motion og bevægelse i folkeskolen og den samlede grundskolesektor.

Seminaret har fokus på at diskutere og give input til, hvordan vi sørger for, at alle børn og unge får en aktiv skoledag.

Webinaret er ét ud af fem webinarer, der afholdes i regi af Center for Grundskoleforskning på SDU. Webinar-rækken har til formål at belyse de emner og fokusområder, som centret lige nu arbejder med og er optaget af.

2019

Hvorfor er idrætsefterskoler så populære, og hvordan formår skolerne år efter år at skabe rammerne om et helt unikt ophold, som sætter spor mange år efter? Hvad mener eleverne, de får med fra efterskoleopholdet – og er dét det samme som skolerne tror, de får med? Er der for meget idræt og for lidt læring og dannelse på idrætsefterskolerne – eller går de hånd i hånd?

 

Disse spørgsmål og mange flere blev diskuteret på Idrætsefterskolekonferencen 2019. 

 

Konferencen tog afsæt i Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler, som er etableret af BGI akademiet, Glamsdalens Idrætsefterskole, Vejstrup Efterskole og FIIBL. Der er bl.a. blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 850 elever på de tre idrætsefterskoler og en række kandidatafhandlinger, som går i detaljen med skolernes praksis og kultur.

 

Konferencen blev afholdt 8. august 2019 på Syddansk Universitet i Odense.

 

» Find materiale fra konferencen

 

Kontakt
Lise Maria Elkrog-Hansen
Projektkoordinator, FIIBL
lmhansen@health.sdu.dk
Tlf. 22 32 92 71

Hvad skal der til for, at flere børn og unge bevæger sig mere i hverdagen?

På vegne af Active Healthy Kids Netværket inviterede Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring til konference om Børn, Unge og Fysisk Aktivitet. 

 

Gennem spændende oplæg og tema-workshops satte konferencen fokus på, hvad der skal til for at endnu flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdagsliv.

 

Læs mere om Active Healthy Kids:


» Active Healthy Kids Danmark folder
» Active Healthy Kids Global Alliance

» Se videoer fra konferencen

2017

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) inviterede i maj 2017 til konference med fokus på at: 

 

  • Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale strategier om fysisk aktivitet og idræt gøres til virkelighed blandt børn og unge.
  • Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes for, at flere børn og unge får glæde af et liv i bevægelse
  • Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i bevægelse.

» Se oplæg fra dagen 

 

2016

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse & Læring (FIIBL) afholdte d. 22. november 2016 seminar om trivsel og bevægelse blandt børn og unge.

 

På dagen blev nyeste viden om trivsel og bevægelses betydning for børne- og ungelivet præsenteret. 

 

Oplæg

 

Lars Breum: Trivsel og Bevægelse i Skolen
Adjunkt, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

 

Vibeke Koushede: ABC for mental sundhed
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

 

Carsten Obel: Samarbejde med danske kommuner om mental sundhed
Professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

 

Ida Enghave: Just Human
Direktør, Just Human

2015

Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC Syd), VIA University College og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (UCL, SDU) indledte i foråret 2015 et samarbejde om at undersøge 9. klasse prøven i idræt.

 

Den fælles undersøgelse er afsluttet, og der blev i den forbindelse afholdt 4 workshops i januar/februar 2015.

 

» Læs rapporten 9. klasse prøve i idræt 2015: En undersøgelse med fremadrettede perspektiver

 

» Læs en reportage fra workshoppen i Odense her. 

 

Hent oplæg:

» KOSMOS

» VIA

» FIIBL

» UVM

» Afrunding

Ud af kriminalitet og ind i idræt var overskriften på en projektportefølje som blev gennemført i danske fængsler i løbet af 2015. Den 10. november 2015 blev der afholdt konference på Syddansk Universitet, hvor vigtige resultater af interventionerne i Ringe Statsfængsel og Søbysøgård Statsfængsel blev præsenteret.

 

Konferencens hovedpunkter var:

  1. Idræt som resocialiserende metode – hvad viser forskningen?
  2. Pædagogiske principper for indsatser i åbne og lukkede fængsler.
  3. Præsentation af resultater

Hent oplæg:

 

» Ud af kriminalitet og ind i idræt

» Læs publikation