fbpx

Kommende og tidligere arrangementer afholdt af FIIBL og samarbejdspartnere

 

 

 

 

PeopleScience #4

Marts, 2020 

FIIBL og WElearn inviterer til spændende pop-up-event om børn og unges digitale adfærd. Vær med, når vi stiller spørgsmålet: Hvad er god digital adfærd?

Årets første PeopleScience har fokus på børn og unges digitale adfærd. Via tre inspirerende oplæg fra forskere og praktikere, kan du blandt andet blive klogere på skærmens rolle for børn og unges sundhed, og hvordan god digital adfærd formes.
Derudover præsenteres et konkret eksempel fra forskningens verden med inspiration til børn og unges mobilbrug.

Dato: 3. marts 2020
Tidspunkt: 16.30 – 18.30
Sted: Storms Pakhus, Lerchesgade 4, 5000 Odense C

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig ved at skrive til Louise Stjerne Knudsen på mail: lsknudsen@health.sdu.dk.

Vi byder på kaffe og forfriskninger.

 ___________

Programmet

Velkomst v. Thomas Skovgaard,
Lektor og Centerleder, FIIBL

Lynindblik i skærmens rolle for børns
fysiske og mentale sundhed
v. David Madsen, psykolog v. DABECO

”Dilemma-rejsen”: Sunde digitale vaner blandt tweens v. Yngve Gregoriussen,
projektleder WElearn

Eksempel fra forskningens verden: Børn og unges mobilbrug

Plenumdebat: Kan man være sund med skærm, og hvad er god digital adfærd?

» PROGRAM OG INVITATION

 __________

Hvad er PeopleScience?
PeopleScience er for alle og afholdes som korte pop-up-events, der har fokus på at formidle og dele indsigter og viden fra forskningens verden – på en praksisnær og vedkommende måde. PeopleScience er et samarbejde mellem Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) på SDU og adfærdsbureauet WElearn. 

 

 

Konference om fysisk aktivitet blandt børn og unge

Oktober, 2019

Hvorfor er fysisk aktivitet så vigtigt for børn og unge? Hvor fysisk aktive er de? Og hvordan kan kommunerne understøtte børn og unges fysisk aktivitet? Det sætter Sundhedsstyrelsen fokus på med denne konference.

Dato: 7. oktober 2019
Tidspunkt: 9.00 – 16.00
Sted: Munkebjerg Hotel i Vejle 

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv indvirkning på mange biologiske processer i kroppen og har en betydelig forebyggende effekt. Fysisk aktivitet påvirker i høj grad den mentale sundhed og kan eksempelvis øge børns selvtillid. Det er vigtigt at grundlægge gode vaner og at få gode oplevelser med fysisk aktivitet tidligt i livet, da det at være fysisk aktiv som barn og ung har stor betydning for, om man er fysisk aktiv senere i livet.

Hos små børn styrker bevægelse den motoriske udvikling og de motoriske kompetencer. Lege har betydning for barnets kognitive, fysiske, sociale og emotionelle udvikling, mens at fysisk aktivitet bl.a. øger den faglige præstation blandt unge. 

Men mange børn og unge er ikke nok fysisk aktive. Derfor er der behov for at få fysisk aktivitet højere på dagsordenen og at udbrede budskabet om, hvorfor fysisk aktivitet er vigtigt, og hvordan vi kan gøre det. 

Program
Konferencens program består af oplæg og parallelsessioner. Vi får besøg af forskere og praktikere, som på hver sin måde har holdninger til hvordan fysisk aktivitet blandt børn og unge kan fremmes. Derudover kan du få inspiration inden for områderne aktiv transport, natur, peer-to-peer, idræt i skolen, foreningslivet og forældres rolle.

Læs det foreløbige program

Hvem kan deltage? 
Konferencen henvender sig primært til de mange aktører i kommunerne, som har indflydelse på fysisk aktivitet blandt børn og unge. 

Vi håber på en bred deltagerkreds, som kan være med til at gøre en forskel for børn og unges sundhed, trivsel og læring. 

Tilmelding 

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist er 23. september
Prisen for deltagelse er 200 kroner.

 

IDRÆTSEFTERSKOLEKONFERENCEN 2019

August, 2019

(HVORFOR) ER IDRÆTSEFTERSKOLER SÅ FEDE?

Hvorfor er idrætsefterskoler så populære, og hvordan formår skolerne år efter år at skabe rammerne om et helt unikt ophold, som sætter spor mange år efter? Hvad mener eleverne, de får med fra efterskoleopholdet – og er dét det samme som skolerne tror, de får med? Er der for meget idræt og for lidt læring og dannelse på idrætsefterskolerne – eller går de hånd i hånd?

Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på og være med til at diskutere, når FIIBL inviterer til konference om idrætsefterskolernes rolle i udviklingen af unges læring, trivsel og dannelse.

Konferencen bygger på Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler, som er etableret af BGI akademiet, Glamsdalens Idrætsefterskole, Vejstrup Efterskole og FIIBL. Der er bl.a. blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 850 elever på de tre idrætsefterskoler og en række kandidatafhandlinger, som går i detaljen med skolernes praksis og kultur.

Vi glæder os til at se jer alle på SDU den 8. august 2019.

Konferencen afholdes på: 
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
I lokale 0100

Torsdag d. 8. august 2019 kl. 09.00-15.00.
Det koster 400,- DKK (inkl. moms) at deltage. Der er et begrænset antal pladser. Tilmeldingsfristen er senest den 31. juli 2019.

 

Tilmelding
Invitation og program

 

Har du spørgsmål kontakt:
Lise Maria Elkrog-Hansen
Projektkoordinator, FIIBL
lmhansen@health.sdu.dk
Tlf. 22 32 92 71

PeopleScience #3: Adfærd i en skærmtid

Februar, 2019

Så er det tid til tredje møde i vores åbne vidensdeling-digel. Denne gang kan du blive klogere på skærmens indtog i vores liv. Vi vil fx fokusere på børn og unges brug af skærme i skoletiden og se på, om vi gennem praksisnær forskning og udvikling kan bruge skærme konstruktivt i vaneændringer ude i virkeligheden.

Du kan også blive klogere på, hvordan skærme kan bruges som et nyt element i forskningsprocesser, adfærdsændringer og i den direkte kontakt med brugerne. 

Program: 

 • Velkomst v. Asger Sommer 
 • Børns oplevede brug af mobiltelefoner i frikvarteret v. Charlotte Skau Pawlowski 
 • Modarbejd cybercrime i samarbejde med borgerne v. Eva Maria Knudsen
 • I grupper: Hvordan arbejder I med skærme
 • Endnu et spændende oplæg (TBA)
 • Plenumdebat: Skærme, data og adfærd: Kommer vi tættere på eller længere væk fra brugerne i en digitaliseret verden?
 • Tak for denne gang og på gensyn


Det praktiske:  

Tid: 28. februar kl. 16.30 – 18.30
Sted: Welearn, Kochsgade 31D 2. sal 5000 Odense C

Vi byder på kaffe og forfriskninger. Det er som altid gratis at deltage. Tilmeld dig ved at skrive til Asger Sommer Knudsen på mail: asger@welearn.dk

PeopleScience afholdes i et samarbejde mellem FIIBL, Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU og Adfærdsbureauet WElearn.  

 

Active Healthy Kids Danmark: Konference om Børn, Unge og Fysisk Aktivitet

Februar, 2019 

Hvad skal der til for, at flere børn og unge bevæger sig mere i hverdagen?

På vegne af Active Healthy Kids Netværket inviterer Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring til konference om Børn, Unge og Fysisk Aktivitet. 

I Danmark har vi gode vilkår for at fremme børn og unges fysiske aktivitet. Et stort flertal tager del i organiseret idræt, og de fleste børn og unge synes, at lokalområdet er brugbart til fysisk aktivitet. Politikker og strategier på såvel nationalt som lokalt plan er med til at understøtte en mængde initiativer og indsatser, der har fokus på, at flere børn og unge bevæger sig mere.

Alligevel er det kun et mindretal af danske børn og unge, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen af moderat til høj intensitet.

Gennem spændende oplæg og tema-workshops sætter konferencen fokus på, hvad der skal til for at endnu flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdagsliv.

Konferencen henvender sig især til:
Beslutningstagere, ledere og konsulenter fra organisationer, myndigheder og ministerier, kommuner og regioner, virksomheder og private aktører med interesse for at fremme bevægelse blandt børn og unge.

Konferencen afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Seebladsgade 1, 5000 Odense C
Lokale A0.09.

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 09.00-15.00.

Tilmelding
Det koster 250,- DKK (inkl. moms) at deltage.

Tilmeld dig her

Invitation og program


Læs mere om Active Healthy Kids:
Active Healthy Kids Danmark pressemeddelelse
Active Healthy Kids Danmark folder
Active Healthy Kids Global Alliance

 

PeopleScience #2

December, 2018

Kom til spændende gå-hjem event om brugerfokuseret implementering! Lær mere om, og bliv inspireret til, hvordan vi gennem praksisnær forskning og udvikling får gang i vaneændringer ude i virkeligheden.

Adfærdsdesignbureauet WELearn, Institut for Idræt og Biomekanik (SDU) og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring byder velkommen til anden temaeftermiddag i det nystartede PeopleScience NetWork – en videns- og erfaringsdigel for en bred vifte af aktører. 

Denne gang kan du blive klogere på den gode, samskabende implementering formet i, med og af praksis. 

Dagens program er fyldt med engagerede oplægsholdere, der brænder for at fortælle nyt om: 

 • Hvad vi mener, når vi siger PeopleScience, og hvad vi skal bruge det til. 
 • Hvordan adfærdsdesign er med til at få fynske familier til at tale om digital dannelse og livet online
 • Implementering og betydningen af bevægelse og idræt i skolen 

Vær også med til at formulere næste skridt i et nyt og spændende netværk, når vi på baggrund af dagens oplæg inviterer til åben debat om brugerinddragende forskning og samfundsindsatser – og hvad PeopleScience netværket kan bruges til i disse sammenhænge. 


Det praktiske:  
Tid: 6. december 2018 kl. 16.30 – 18.30
Sted: Arrangementet foregår i Lab for Leg og Innovation, Institut for Idræt og Biomekanik, Bygning 39, Campusvej 55, 5230 Odense M. 

 
Tilmelding: 
Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her
 
 
 

PeopleScience #1

September , 2018

Kom til et spændende pop-up og debatarrangement om bevægelse, trivsel og sundhed! Lær mere om, og bliv inspireret til, hvordan små eksperimenter kan få stor impact i videnskab med og for mennesker.

Adfærdsdesignbureauet WELearn, Institut for Idræt og Biomekanik (SDU) og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring byder velkommen til en temaeftermiddag med ny viden om, hvad der motiverer børn, unge og voksne til være fysisk aktive og bevæge sig mere.

Dagens program er fyldt med engagerede oplægsholdere, der brænder for at fortælle nyt om:

 • Vores adfærd som pendlere til og fra arbejdere – og hvordan vi kan facilitere vanebrud.
 • Hvordan danske erfaringer bruges til at få flere amerikanske børn til at gå til skole – og hvordan vi kan inddrage lokalsamfundet i nye bevægelsesformer.
 • Hvad der får børn og unge til at trives med og gennem bevægelse

Vi slutter af med en fælles debat om nye veje til Et Sundere Danmark i Bevægelse.

Det er gratis at deltage, og man tilmelder sig ved at skrive til yngve@welearn.dk

Læs mere her

 

BRIDGING: At tælle og fortælle i forskning og praksis

November, 2018

Konference i Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk 8/11-2018 fra 9.30 til 20.00 på Brandbjerg Højskole

Vi indbyder hermed til den anden konference i Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk, der har fået navnet BRIDGING. Navnet understøtter foreningens primære formål; at bygge bro mellem universiteters og professionshøjskolers forskning- og udviklingsarbejde inden for det bevægelses- og idrætspædagogiske felt.

Årets konference har titlen ”At tælle og fortælle i forskning og praksis”. Med konferencen ønsker vi at sætte fokus på spændingsfeltet mellem aktuelle narrative tendenser og den stigende kvantificering inden for idræts- og bevægelsesområdet. Hvordan kan vi som kvalitative forskere navigere og forholde os til denne kvantificering? Hvordan kan vi anvende kvantitativ forskning i kvalitativ forskning? Hvor adskiller vi os? Hvornår er det vigtigt ikke bare at tælle, men også – eller måske kun – at fortælle? Hvordan kan vi hente inspiration i narrative forskningsmetoder?

Vi indbyder alle interesserede til at bidrage med kvalitativt orienterede præsentationer af forsknings- og udviklingsprojekter, som kan bidrage til drøftelse af disse tematikker.


Program og mere info
Tilmelding

 

Ph.d. forsvar: Søren Smedegaard

Juni, 2018

 
 

soeren-smedegaard_UCL_kredit-750x400

 

 

 

 

 

Torsdag d. 28. juni 2018 forsvarer Søren Smedegaard sin Ph.d. afhandling med titlen: Implementering af en skolebaseret intervention for fremme af børn og unges trivsel og bevægelse. Udvikling, implementering og procesevaluering af “Trivsel og Bevægelse i Skolen”. 

Tid og sted:

28-06-2018 kl. 13.00
Auditorium “Sky”, Campus Kollegiet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Bedømmelsesudvalg:

Professor Torill Marie Bogsnes Larsen, Department of Health Promotion and Development, University of Bergen

Professor Bjarne Bruun Jensen, Steno Diabetes Center, Region Hovedstaden

Lektor Pernille Tanggard Andersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU (formand)

Hovedvejleder:

Lektor Lars Breum Christiansen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

 

Foto: Presse og Formidling, UCL

Nohrcon: Fremtidens idrætshaller 2018

Maj, 2018

På den ene side er folkesundhed og bevægelse på dagsordenen som aldrig før, på den anden side er forekomsten af overvægt markant steget inden for de seneste årtier. Derfor må vi i langt højere grad nytænke idrætsfaciliteter og gøre bevægelseshuse mere indbydende og fleksible.

Vi skal udfordre de traditionelle haller, som bedst rummer boldspil, og samtidig skal vi tænke på tværs af kommunernes forvaltninger i forhold til fx skoler, foreningsliv og kulturliv.

Hvilke muligheder og udfordringer står vi over for, når vi skal planlægge fremtidssikrede idrætsfaciliteter?

På vores temadag starter vi med en kop morgenkaffe og et oplæg om fremtidens idrætsfaciliteter. Derefter tager vi dig med på studietur til en række nye spændende haller og bevægelseshuse i København og omegn, hvor du får mulighed for at snakke med arkitekter og brugere om byggeprocessen, design og prioriteringer i forhold til drift og teknik.

PROGRAM 
TILMELDING

Temadagen er for alle, som interesserer sig for fremtidens idrætsfaciliteter og bevægelseshuse, og som ønsker at lære af andres erfaringer og få ny inspiration.

Arrangeret af Nohrcon

 

Inspirationsseminar om svømmeundervisning i skolen

April, 2018

Hvad er god svømmeundervisning og hvordan skabes rammerne for en ny praksis for svømmeundervisning i skolen? Dansk Svømmeunion og TrygFonden inviterer i samarbejde med FIIBL, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund, til inspirationsseminar i regi af projektet Alle skal lære at svømme.

Inspirationsseminaret afholdes tre steder i landet – alle dage fra kl. 13.00 – 16.00

Brøndby – Torsdag den 5. april 2018
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Fredericia – Tirsdag den 10. april 2018
Best Western Plus Hotel, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Viborg – Torsdag den 12. april 2018
Best Western Golf Hotel, Hans Tausens Vej 2, 8800 Viborg

Deltagelse er gratis og tilmeldning er nødvendigt. Tilmeldingsfrist er 14 dage før det enkelte inspirationsseminar.

Tag en kollega med
Inspirationsseminaret henvender sig især til kommunale konsulenter fra skole-, børn og unge-, sundheds- og fritidsområdet, skoleledelser, idrætslærere og svømmeundervisere, undervisere og studerende fra læreruddannelserne, skolens øvrige interessenter, svømmeklubber, og andre med interesse for svømmeundervisning i skolen.

Vi opfordrer til, at man som deltager inviterer andre nøglepersoner med fra ens kommune, skole eller andet, der til daglig sidder med ansvar for, arbejder med eller på anden måde er involveret i svømmeundervisning i skolen.

Vi går nye veje for, at alle lærer at svømme
Undersøgelser viser, at halvdelen af børn i alderen 7-14 år enten ikke kan svømme eller må betegnes som usikre svømmere. Derfor har Dansk Svømmeunion og TrygFonden igangsat projekt Alle skal lære at svømme med en ambition om at sætte fokus på vigtigheden af at lære at svømme og styrke skolesvømmeundervisningens status, faglighed og vilkår.

Projektet har siden 2015, med FIIBL som forskningspartner, undersøgt svømmeundervisningen som vi kender den i skolen i dag. Med afsæt i skolens dagligdag og med fokus på indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes, har målet været at undersøge, hvordan svømmeundervisningen kan gribes an på alternative og bedre måder.

Få ny og unik viden om svømmeundervisning i skolen
Det er nu blevet tid til at gøre status og dele de vigtigste resultater og erfaringer fra de sidste tre års projektindsatser i 17 af landets kommuner. Omkring 2000 elever og flere end 60 undervisere fra 30 skoler og 10 svømmeklubber har deltaget i alternative svømmeundervisningsforløb, som har bidraget med unik viden om undervisningstilgange, og hvad der særtegner god svømmeundervisning i skolen.

Hør også om succeserne og udfordringerne, når svømmeundervisningen eksempelvis er foregået tidligere end på 4.-5. klassetrin, og når undervisningen er organiseret i mere intensive forløb med hyppig svømmeundervisning, eksempelvis på stranden eller havnebadet.

Derudover præsenteres en ny platform for materialer og aktiviteter til svømmeundervisning i skolen samt nye tal om danskernes svømmefærdigheder.

 

Program*

13.00                Ankomst
13.00 – 13.15Frokost (stående frokostbuffet)
13.15 – 13.45     Velkomst v. projektparterne
13.30 – 13.45    Præsentation af danskernes svømmefærdigheder
13.45 – 14.30    Præsentation af resultater og erfaringer v. FIIBL
15.00 – 15.15    Kaffe, the, kage mm.
15.15 – 15.45     Præsentation af ny platform for svømmeundervisning i skolen
15.45 – 16.00    Afrunding/opsamling og tak for i dag

*Program opdateres løbende.

 

TILMELDING

 

Trivsel og Bevægelse i Skolen – hvordan gik det?

November, 2017

Forskningsprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen har gennem de sidste tre år undersøgt, hvordan elevernes trivsel i skolen kan fremmes gennem bevægelse. Projektet tager udgangspunkt i skolens dagligdag – med fokus på indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes på landets skoler. Visionen er at: Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen. 

Projektindsatserne har været gennem grundig evaluering, som bl.a. inkluderer en række effektmål og virkningsmekanismer. Hvad skal der i første omgang til for, at skolerne lykkes med at skabe en ny praksis på idræts- og bevægelsesområdet? Og hvad skal der til for, at alle elever er motiveret for og trives i bevægelsesaktiviteterne? 

Det er blevet tid til at gøre status og dele resultater og erfaringer fra de sidste års arbejde. 

Tid: 22. november 2017, kl. 09.00 – 15.00 
Sted: Lokale O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Konferencen henvender sig især til: Forskere, undervisere, ledere, konsulenter og andre interesserede medarbejdere fra forskningsinstitutioner, professionsuddannelser, organisationer, myndigheder, kommuner, regioner og skoler med interesse for bevægelse og trivsel. 

Pris: Gratis – efter først-til-mølle-princippet. 
Ved udeblivelse uden afbud medfører et gebyr på 250,- 

Tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist d. 15. november 2017. 

Invitation og program

 

Børn, unge og bevægelse: Fra Politik til Praksis

Maj, 2017

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) byder ind til en konferencedag, der har fokus på at:

 • Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale strategier om fysisk aktivitet og idræt gøres til virkelighed blandt børn og unge.
 • Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes for, at flere børn og unge får glæde af et liv i bevægelse
 • Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i bevægelse.

 

Konferencen henvender sig især til: 
Beslutningstagere, ledere og konsulenter fra organisationer, myndigheder og ministerier, kommuner og regioner; virksomheder og private aktører med interesse for at fremme bevægelse blandt børn og unge.

Tid
4. maj 2017, kl. 8.30 – 15.30

Sted 
University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M (lokale følger)

Pris og tilmelding
250,00 kr. pr deltager (inkl. moms)
Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 1. maj
Kontaktperson: Lisbeth Runge Larsen – lrla@ucl.dk 

Invitation med program
Oplæg

”Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”

April, 2017

En konferencedag om trivsel og bevægelse i skolen – med fokus på ny, praksisorienteret forskning 

Rundt om i landet indbydes der nu til konference med overskriften Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen. Konferencedagene sætter fokus på erfaringer og resultater fra det stort anlagte skoleforskningsprojekt Trivsel og Bevægelse i Skolen støttet af TrygFonden. 

Invitation

I samspil hermed præsenteres flere eksempler på innovative skolebaserede projekter med idræt og bevægelse som omdrejningspunkt og forankret hos de deltagende vidensinstitutioner (programmet vil derfor variere fra sted til sted). Konferencerne organiseres i fællesskab af FIIBL, SDU, UCL, VIA og KOSMOS.

Konferencen henvender sig i særlig grad til lærer, pædagoger, kommuner, konsulenter, idrætsorganisationer og andre med interesse for organisering og tilrettelæggelse af idræt og bevægelse i skolen.

Konferencen bidrager med en mangfoldighed af oplægsholdere og indeholder både formidling fra forskningsprojekter, erfaringer og anbefalinger fra skoler, der har deltaget i projekter, debatter samt fælles fokus på hvordan kan du/vi på bedste vis få omsat denne viden til egen skolepraksis. Diskussioner og tid til erfaringsudveksling vil derfor blive vægtet højt på konferencen. 

Konferencerne afholdes: 

19. april 2017 – kl. 09.30-15.30 (registrering og kaffe fra 08.45)
Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

AFLYST – 24. april 2017 – kl. 09.30-15.30 (registrering og kaffe fra 08.45)
Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø – AFLYST

26. april 2017 – kl. 09.30-15.30 (registrering og kaffe fra 08.45)
UCL, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M, lokale: AU 103

Præcise lokaler følger. 

Tilmelding
Deltagelse er gratis efter først-til-mølle princippet. Forplejning samt trykte publikationer uddelt på dagen er ligeledes gratis. Ved manglende fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr.

Tilmeld dig her – tilmeldingsfristen er 12. april 2017. 

For yderligere information kontakt Søren Smedegaard (ssmedegaard@health.sdu.dk)

Detaljeret program

 

 

Konference om børn og unge i skolen – hvordan får vi sat Drøn på skolegården?

Januar, 2017

Kræftens Bekæmpelse, Realdania, Lokale og Anlægfonden og forskningsenheden Active Living i regi af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet inviterer til konference om børn og bevægelse i skolen. Konferencen har fokus på erfaringerne og forskningsresultaterne i forbindelse med det storstilede interventionsprojekt Drøn på Skolegården. 

Konferencen henvender sig i særlig grad til skoler, kommuner, forskere, bygherrer og arkitekter med interesse for børn og bevægelse i skolen. Konferencen bidrager med en mangfoldighed af oplægsholdere og rummer både korte tematiske oplæg og længerevarende debatterende workshops. Der vil i høj grad være mulighed for at få og dele erfaringer om børn og bevægelse i skolen.  

Tid: Torsdag d. 19. januar 2017, kl. 9.30 – 15.00 

Sted: Lokale O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 

Tilmelding: Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Forplejning på dagen samt trykte publikationer om erfaringer fra Drøn på Skolegården er ligeledes gratis. Ved manglende fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr. 

For yderligere information kontakt Charlotte Skau Pawlowski (cspawlowski@health.sdu.dk). 

Tilmeld dig her – Tilmeldingsfristen er d. 12. januar 2017. 

Program

Hvad er projekt Drøn på skolegården? Drøn på skolegården er et interventionsprojekt, som skal skabe ny viden om eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn – også de mindst aktive og både i og efter skoletid. Syv danske skoler har fået støtte til at skabe drøn på skolegården. 

Læs mere om projektet på www.droen.dk

The effect of classroom based physical activity on cognition and academic achievement

December, 2016

Fredag d. 9. december 2016 forsvarer Mona Have Nielsen sit Ph.d. projekt: “The effect of classroom based physical activity on cognition and academic achievement”

Tidspunkt: 13.00

Sted: Lab for Leg og Innovation, Bygning 39, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Invitation

Trivsel blandt børn og unge

November, 2016

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse & Læring (FIIBL) afholdte d. 22. november 2016 seminardag om trivsel og bevægelse blandt børn og unge. På dagen blev nyeste viden om trivsel og bevægelses betydning for børne- og ungelivet præsenteret. 

Seminaret henvendte sig i særlig grad til konsulenter, forskere, undervisere, innovatører, pædagogisk personale og ledere.  Seminaret blev afholdt på University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M  

Oplæg

Lars Breum: Trivsel og Bevægelse i Skolen
Adjunkt, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vibeke Koushede: ABC for mental sundhed
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

Carsten Obel: Samarbejde med danske kommuner om mental sundhed
Professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

Ida Enghave: Just Human
Direktør, Just Human

 

For yderligere information kontakt Louise Stjerne Knudsen (lsknudsen@health.sdu.dk)

Program

 

9. klasseprøven i idræt 2015 – en undersøgelse med fremadrettede perspektiver

Januar, Februar, 2016

Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC Syd), VIA University College og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (UCL, SDU) indledte i foråret 2015 et samarbejde om at undersøge 9. klasse prøven i idræt. Den fælles undersøgelse er nu ved sin afslutning, og der blev i den forbindelse afholdt 4 workshops. Læs en reportage fra workshoppen i Odense her. 

En workshop – 4 byer!

De fire workshops blev afholdt på hhv. Frederiksberg, i Kolding, Aahus og Odense. Arrangementet henvendte sig til idrætslærere i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, skoleledere, idrætskonsulenter, idrætsstuderende, idrætslærerstuderende m.fl. På dagen blev resultaterne af undersøgelsen af 9. klasse prøven i idræt præsenteret. 

Hent oplæg:

Ud af kriminalitet og ind i idræt

November, 2015

Ud af kriminalitet og ind i idræt er overskriften på en projektportefølje som i disse år gennemføres i danske fængsler. Den 10. november 2015 blev der afholdt konference på Syddansk Universitet, hvor vigtige resultater af interventionerne i Ringe Statsfængsel og Søbysøgård Statsfængsel blev præsenteret.

Konferencens hovedpunkter var:

 1. Idræt som resocialiserende metode – hvad viser forskningen?
 2. Pædagogiske principper for indsatser i åbne og lukkede fængsler.
 3. Præsentation af resultater

 

Hent oplæg: