Alle skal lære at svømme

Svømmeundervisning i grundskolen

Med afsæt i Dansk Svømmeunion og Trygfonden  ambition om at Alle skal lære at svømme blev der i 2015 igangsat det flerårige projekt Alle skal lære at svømme.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund. FIIBL deltog som udviklings- og evalueringspartner.

Formålet er bl.a at sætte fokus på vigtigheden af at lære at svømme og styrke skolesvømmeundervisningens status, faglighed og vilkår, så der skabes et bedre grundlag for at alle børn opnår basale svømmefærdigheder i en tidlig alder. 

» Læs mere her

2019 – 2022 / Fremtidens svømmelæreruddannelse

Grundskolen er en afgørende arena for ambitionen om, at alle børn lærer at svømme. Derfor er det vigtigt at opretholde solid og kvalificeret introduktion til vand og svømning som en del af skolens fagprogram. Kun på den led kommer vi nærmere målet om, at alle børn opnår basale svømmefærdigheder i en tidlig alder.

På den baggrund er ambitionen med Fremtidens Svømmelæreruddannelse at formulere videns- og erfaringsbaserede bud på, hvordan fremtidens svømmeundervisning og svømmelæreruddannelse kan se ud. Projektet bygger videre på erfaringer fra projektet Alle skal lære at svømme. 

Fremtidens Svømmelæreruddannelse har deltagelse af idrætsundervisere fra Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, University College Nordjylland samt University College Syddanmark. FIIBL fungerer i samarbejde med Dansk Svømmeunion som koordinator.

Kontakt

Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk 

Udgivelser / presse

I samarbejde med Dansk Svømmeunion har FIIBL gennemført en undersøgelse, der gør status på svømmeundervisningen i den danske folkeskole. Resultaterne er udgivet i et vidensnotat. 

» Mange elever har svømning på skoleskemaet

Rapportserie: Nye veje til svømmeundervisning i skolen

En vigtig del af projekt Alle skal lære at svømme, er det treårige forskningsprojekt, hvor FIIBL har fungeret som udviklings- og evalueringspartner.  

I en periode på 3 år er det blevet undersøgt om svømmeundervisningen, som vi kender den i grundskolen i dag, kan gribes an på andre, og måske bedre, måder. I alt har omkring 2000 elever, 60 undervisere, 30 skoler og 10 svømmeklubber fra 19 af landets kommuner bidraget til udviklings- og evalueringsdelen af Alle skal lære at svømme.

Scroll til toppen