Active Healthy Kids

Kontakt: 
Danielle Nørager Johansen / djohansen@health.sdu.dk
Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk

Active Healthy Kids
Danmark

Active Healthy Kids er et internationalt netværk, der pt består af 49 lande fordelt over hele verden.

Danmark har været en del af netværket siden 2016, og på vegne af netværket har FIIBL netop udgivet Active Healthy Kids-DK, der bidrager til Active Healthy Kids Global Alliance.

På denne side kan du downloade alle materialer, oplæg og udgivelser vedrørende Active Healthy Kids Danmark. 

Active Healthy Kids

Udgivelser

Active Healthy Kids DK
Global Matrix 3.0
Active Healthy Kids DK
Global Matrix 2.0
Active Healthy Kids DK
Global Matrix 3.0 - kort udgave
Active Healthy Kids DK
Global Matrix 2.0 - kort udgave

Konferencemateriale

Om børn, unge og fysisk aktivitet

Tirsdag d. 26. februar 2019 afholdtes en national Active Healthy Kids konference om børn, unge og fysisk aktivitet.

Nedenfor finder du oplæg og videoklip fra dagen.

» Læs mere om konferencen

Oplæg

  Børn og Unge i Bevægelse: Internationale og nationale tendenser
v/ Thomas Skovgaard, Lektor & Centerleder i FIIBL, Syddansk Universitet

  Omgivelsernes betydning for børn og unges muligheder for fysiske udfoldelser og aktiv transport
v/ Jens Troelsen, Professor ved Active Living forskningsenheden, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

  Børn og unges lige adgang til foreningsidræt
v/ Charlotte Bach Thomassen, Landsformand i DGI

  Skolen som arena for børn og unges fysiske aktivitet
v/ Bjørn Friis Neerfeldt, Generalsekretær ved Dansk Skoleidræt

  De nære relationers betydning for børn og unges fysiske aktivitet
v/ Maja Pilgaard, Analyse- og forskningsleder, Idan

Videoklip fra dagen

Active Healthy Kids

Global Alliance