Active Healthy Kids: Ny national profil på vej

12. marts 2018

FIIBL er landekoordinator for den danske del af det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance (AHK). AHK er et internationalt netværk af forskere, sundhedsprofessionelle og andre interessenter, der samarbejder om at formidle og forbedre indsatserne omkring børn og unge i relation til fysisk aktivitet. I januar 2017 udkom den første nationale profil for bevægelse hos børn og unge i Danmark.

Den første nationale profil, udarbejdet af den daværende danske ekspertgruppe, viste blandt andet, at Danmark klarer sig rigtig godt inden for den organiserede idræt – sammenlignet med de resterende lande i netværket.

Her ryger Danmark faktisk helt til tops. Rapporten viste dog også, at vi i Danmark kan gøre meget mere for at fremme fysisk aktivitet blandt børn og unge. Især skolen er en vigtig arena i den sammenhæng. Samlet set scorede Danmark et D+ (på en skala fra A til F). Læs mere om den første nationale profil i The Danish Report Card.

Ny national profil på vej
Arbejdet med anden udgave af den nationale profil for bevægelse hos børn og unge i Danmark er netop skudt i gang. Ekspertgruppen består af forskere, sektor repræsentation, relevante organisationer, eksperter fra praksis på forskellige områder indenfor børn og fysisk aktivitet m.fl.

Således deltager repræsentanter fra Statens Institut for Folkesundhed, DGI, Dansk Skoleidræt, Region Syddanmark, Danmarks Idrætsforbund, Metropol, Idan, Århus Universitetet, Københavns Universitet, centrene Research In Childhood Health samt Active Living på Syddansk Universitet og University College Lillebælt.

Ekspertgruppens opgave er at identificere og vurdere den tilgængelige viden om danske børn og unges fysiske aktivitet i fritidsliv, skoleliv og familieliv. Endelig er det ekspertgruppens opgave at danne konsensus om, hvordan området børn, unge og bevægelse politisk og strategisk prioriteres i Danmark.

Arbejdet foregår henover forår og sommer 2018 og munder ud i en dansk rapport. Ligesom sidst vil resultaterne fra Danmark blive sammenlignet med resultaterne fra 52 andre lande.

Thomas Skovgaard
Centerleder og Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

tskovgaard@health.sdu.dk