Activate

2021 – 2022

ACTIVATE et EU-projekt, hvor partnere fra seks europæiske lande samarbejder om at udvikle gratis online-materialer til lærere og elever med fokus på at integrere bevægelse i den boglige undervisning. Derudover sigter projektet efter at udvikle konkrete værktøjer til at undersøge, hvilke barrierer for implementering af bevægelse i undervisningen, lærere og elever i Europa oplever.

Der er stor forskel på både uddannelses- og bevægelseskulturer i Europa, og det giver studerende og lærere forskellige muligheder for at implementere bevægelse. Samtidig kan der på tværs af landegrænser være forskellige holdninger forbundet med at implementere bevægelse i løbet af skoledagen.

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan initiativer med fokus på bevægelse kan designes samt bidrage med helt konkrete og anvendelige aktiviteter og undervisningsforløb.

Kontakt

Claus Løgstrup Ottesen / cott@ucsyd.dk