Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

FIIBL udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til
sundhed, trivsel og læring.

Vi samarbejder tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles indsatser.

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

Læs det seneste MOV:E magasin, hvor vi går helt tæt på grundskolens idrætsundervisning. Særligt tager vi fat på fagets praktiske og teoretiske dimensioner, og i en række af magasinets artikler findes konkrete eksempler på, hvordan idrætspraksis og teori kan kombineres. 

Interesseret i idræt og bevægelse?

Vi har samlet en række udgivelser relateret til børn og unges idræt, bevægelse, fysisk aktivitet og sundhed.

Du kan blandt andet finde viden om …

Inspiration til inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen

www.tibis.dk finder du vejledninger og inspiration til, hvordan du, din skole, dit fagteam eller din uddannelse helt konkret kan arbejde med at inkludere børn og unge med handicap i skolens idrætsundervisning.

www.tibis.dk finder du også en række e-læringsmoduler, der har til formål at klæde dig på til opgaven med at inkludere alle børn og unge i idrætsundervisning og til prøven i idræt. 

Hjemmesiden er udviklet af FIIBL i samarbejde med Videncenter om Handicap, Parasport Danmark, Videncenter KOSMOS/UC SYD, UCN, UCL og Byskovskolen afd. Asgård. 

Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skolen

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at “flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”.

I gennem projektet blev der, sammen med udvalgte danske folkeskoler, udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

www.trivselogbevægelse.dk kan du finde inspiration til: 

» Idrætsundervisningen
» Brain Breaks i undervisningen
» Frikvartersaktiviteter