Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Et samarbejde mellem UC SYD, UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole og Syddansk Universitet.

FIIBL udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

Vi samarbejder tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles indsatser.

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

KL, DIF og FIIBL ønsker at bygge bro mellem viden og praksis og har derfor sat fokus på bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbuddene som et vigtigt udviklingsområde. Gennem tre webinarer har forskere og praktikere fra området delt viden erfaringer og har efterladt os med tre væsentlige pointer, som ligger op til fremtidigt tiltag og indsatser. 

  • Der er en gruppe børn, som har brug for en ekstra indsats – de skal hjælpes ind i fællesskaberne – og der skal tages hånd om deres udfordringer. 
  • Leg, glæde og det hele børneliv skal være i centrum for bevægelse og motorikindsatser, og de voksne skal være rollemodeller i dette.

  • Samarbejde mellem professioner og fagligheder (pædagogiske og kropslige) – og systematisk og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig.  

Via de tre links finder du materialer og videoer fra de tre webinarer. 

Læs det seneste MOV:E magasin, hvor vi med ni stærke artikelbidrag tager fat på bevægelse i skolen fra forskellige vinkler, tilgange og perspektiver.

I magasinet får du både diskussioner af skolen som ramme for børn og unges bevægelse, konkrete praksisnære eksempler på skolebaserede bevægelseseksperimenter, indblik i ny forskning og meget mere.