Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Et samarbejde mellem UC SYD, UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole og Syddansk Universitet.

Seneste udgivelser ...

Nyt vidensnotat:

Mange elever har svømning på skoleskemaet

Læs mere …

people, active, activity

Materiale fra webinarer:

Tre webinarer der bygger bro mellem forskning og praksis

Læs mere …

MOV:E magasinet: 

Læs det seneste MOV:E magasin med bevægelse i skolen som tema

Læs mere …

Ny rapport:

Evaluering af projektprogrammet SundSkole 2020

Læs mere …

FIIBL udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

Vi samarbejder tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles indsatser.

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk