Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

FIIBL udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til
sundhed, trivsel og læring.

Vi samarbejder tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles indsatser.

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

Læs det seneste MOV:E magasin, hvor vi med ni stærke artikelbidrag tager fat på bevægelse i skolen fra forskellige vinkler, tilgange og perspektiver.

I magasinet får du både diskussioner af skolen som ramme for børn og unges bevægelse, konkrete praksisnære eksempler på skolebaserede bevægelseseksperimenter, indblik i ny forskning og meget mere. 

FIIBL introducerer ...

Bevægelseslaboratoriet

I samarbejde med Citizen Science på Syddansk Universitet har FIIBL udviklet undervisningsforløbet, Bevægelseslaboratoriet, der har til formål at undersøge, om skridttællere kan bruges som en fælles målestok for bevægelse, og om et sådant forløb kan give elever og lærere større indsigt i, hvor meget bevægelse de opnår i skoletiden.

Lav din egen laboratoriejournal
Laboratoriejournalen indeholder registreringsskemaer til tre dages bevægelse i skoletiden samt arbejdsspørgsmål til beregning og analyse af disse resultater. 

Inspiration til inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen

www.tibis.dk finder du vejledninger og inspiration til, hvordan du, din skole, dit fagteam eller din uddannelse helt konkret kan arbejde med at inkludere børn og unge med handicap i skolens idrætsundervisning.

www.tibis.dk finder du også en række e-læringsmoduler, der har til formål at klæde dig på til opgaven med at inkludere alle børn og unge i idrætsundervisning og til prøven i idræt. 

Hjemmesiden er udviklet af FIIBL i samarbejde med Videncenter om Handicap, Parasport Danmark, Videncenter KOSMOS/UC SYD, UCN, UCL og Byskovskolen afd. Asgård. 

Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skolen

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at “flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”.

Gennem projektet blev der, sammen med udvalgte danske folkeskoler, udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

Vi har samlet det hele på www.trivselogbevægelse.dk  og du kan finde inspiration til: 

» Idrætsundervisningen
» Brain Breaks i undervisningen
» Frikvartersaktiviteter