Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

FIIBL udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

Vi samarbejder tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og er altid klar til at tage en snak om mulige samarbejder og fælles indsatser.

Skriv til os på kontakt@fiibl.dk

Nyeste MOV:E magasin sætter fokus på børn og unges sundhed og bevægelse. I magasinet får du blandt andet en status på, hvordan det går med børn og unges fysiske aktivitetsniveau. Desuden har vi inviteret forskellige aktører til at give deres bud på, hvem der har ansvaret for børn og unges sundhed.

Næste MOV:E magasin udkommer i december 2020.

Inspiration til inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen

www.tibis.dk finder du vejledninger og inspiration til, hvordan du, din skole, dit fagteam eller din uddannelse helt konkret kan arbejde med at inkludere børn og unge med handicap i skolens idrætsundervisning.

www.tibis.dk finder du også en række e-læringsmoduler, der har til formål at klæde dig på til opgaven med at inkludere alle børn og unge i idrætsundervisning og til prøven i idræt. 

Hjemmesiden er udviklet af FIIBL i samarbejde med Videncenter om Handicap, Parasport Danmark, Videncenter KOSMOS/UC SYD, UCN, UCL og Byskovskolen afd. Asgård. 

Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skolen

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at “flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”.

I gennem projektet blev der, sammen med udvalgte danske folkeskoler, udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

www.trivselogbevægelse.dk kan du finde inspiration til: 

» Idrætsundervisningen
» Brain Breaks i undervisningen
» Frikvartersaktiviteter